سعید جلیلی در اولین مصاحبه‌ پس از انتخابات ۹۲:

برجام ماشین یک میلیونی بود که یک میلیارد خریدیم و تحویلمان هم ندادند/ راه کم اثر کردن تحریم دلار، پیمان پولی دوجانبه است/ از سال ۶۰ تا ۹۷ به جز ۸ سال، قدرت در اختیار یک تفکر خاص بود

کدخبر: 2254101

«لیقوم الناس بالقسط» یعنی شما هرجا که هستید وظیفه دارید برای عدالت در چارچوب قانون قیام کنید. بر همین مبناست که مفاهیمی مانند نهی از منکر و امر به معروف شکل پیدا می کند، وظیفه مردم هم هست که در چارچوب قانون نسبت به آن قیام کنند و وظیفه شان را انجام دهند. «دولت سایه» در این چارچوب و در این پارادایم مفهوم خاص خود را دارد و با آنچه در غرب گفته می شود، فرق دارد.

سعید جلیلی عضوشورای امنیت ملی در گفتگویی مفصل به بیان دیدگاه های خود در مورد مسائل مختلفی از جمله دولت سایه، دولت روحانی و مساله هسته ای پرداخته است. متن کامل گفتگوی او با مثلث را بخوانید.

شما در انتخابات ۹۶ بیانیه ای قریب به این مضمون منتشر کردید که کار ما تازه شروع شده است. دقیقا منظور شما چه بود؟ قبل از آن هم مباحث دولت سایه مطرح شده بود و به نظر می آید که شما به صورت کلی بیشتر در فضای خصوصی سیاسی مشغول دولت سایه هستید. در فضای عمومی که عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای امنیت ملی هستند ولی در فضای خصوصی در کار سیاست ورزی، وقت شما بیشتر مصروف همان مبحث است. درست است؟

در حقیقت من در سال ۹۲ بعد از انتخاباتی که خودم یکی از کاندیداهای آن بودم، این جمله را گفتم، یعنی بعد از انتخابات گفتم که کار ما تازه شروع شده است. قصد ما از این مباحثه أن است که مسائلی را که کمتر صحبتی از آن شده، دنبال کنیم و در موردش بحث کنیم. در سال ۹۶ من در بحبوحه انتخابات که شرکت نکردن خودم را به عنوان کاندیدا در انتخابات اعلام کردم ، بیانیه ای دادم و آنجا گفتم که چرا ۹۲ آمدم و چرا ۹۶ نمی آیم. بعد از اعلام نتایج هم بیانیه دیگری دادم. این سه بیانیه مبتنی بر چند نکته بودند و اگر ما ان شاءالله در بیان آن نکته ها صادق باشیم قصدمان توضیح آن نکته است. به عنوان جریانی که مدعی انقلاب اسلامی هستیم باید تفاوتی بین اندیشه ما و اندیشه سیاسی ای که امروز در غرب هست، وجود داشته باشد . تفاوت هایی به لحاظ مبنایی داریم که موضوع رساله دکتری بنده هم همین بود: بنیان اندیشه سیاسی اسلام در قرآن و در آنجا هم به همین پرداختم. این تفاوت اندیشه سیاسی باید در عمل ما هم بروز داشته باشد و فقط شعار نباشد و اگر ما صادق باشیم باید رفتارمان هم مبتنی بر گفتارمان باشد. دولت و جامعه هر کدام کارویژه هایی دارند که یکی از تفاوت های جدی اندیشه سیاسی اسلام با دیگران این است که بسیاری از کارویژه هایی که دولت و جامعه عهده دار هستند، مشترکند و این طور نیست که تفکیک شده باشند. « جامعه مدنی» که در غرب مطرح می شود، یعنی تفکیک بین جامعه و دولت، که ما در اسلام شکل تکامل یافته آن را داریم که همان کارویژه های مشترک دولت و جامعه است یعنی اگر می گوید: «قل امر ربی بالقسط» از آن طرف هم می گوید: «لیقوم الناس بالقسط». اصلا وظایف دولت وقتی می تواند خوب محقق شود که مردم هم نسبت به دولت احساس مسئولیت کرده و قیام کنند که در جامعه ما کمتر بدان پرداخته شده است. در غرب هم کتاب هایی در این زمینه تحت عنوان «وظیفه سیاسی» نوشته شده که در جامعه علمی ما کمتر به آن پرداخته شده است. به این دلیل دولت و مردم وظیفه ای مشترک دارند، چون می خواهند با هم به فرجامی مطلوب برسند. دولت باید در خدمت جامعه باشد تا شما را به آن نقطه مطلوب برساند. آن نقطه مطلوب هم با دولت تنها محقق نمی شود، یعنی اگر مردم پای کار نیایند و نقش اجتماعی و سیاسی خود را ایفا نکنند اصلا شکل نمی گیرد.

شما به «قرارداد اجتماعی» به آن معنایی که در غرب بحث می شود، اعتقادی ندارید؟

«قرارداد اجتماعی» در یک پارادایم دیگری است که انسان شناسی، هستی شناسی، معرفت شناسی و فرجام شناسی آن متفاوت است. مبنای ما قوی تر است. اگر شما هر اندیشه ای را به مثابه یک پارادایم بگیرید ، خب این مولفه هایی دارد که در آن اندیشه تعریف می شود. حالا اگر یکی از مولفه های این اندیشه کم و زیاد شود نتیجه آن اندیشه متفاوت خواهد شد. مثلا در غرب ، هابز می گوید که انسان گرگ انسان است و کس دیگری مثل لاک، نگاه دیگری درباره انسان دارد و معتقد به آن وضع طبیعی و اجتماعی است. این دو در خیلی از زمینه ها مثلا هستی شناسی و معرفت شناسی شان نگاه های مشترکی دارند اما در یک موضوع وقتی متفاوت می شوند، لاک به نظریه «قرارداد اجتماعی» و هابز به نظریه «ماشین زور » برای دولت می رسد، بنابراین وقتی ما هم می گوییم که مبنای هستی شناسانه و انسان شناسانه ، معرفت شناسانه و فرجام شناسانه اندیشه ما متفاوت از آنهاست ، پس حتما به نظریه مشترکی مثل «قرارداد اجتماعی» نمی رسیم و حتما نظر ما با آن متفاوت خواهد بود و تفاوت های جدی هم دارد.

این بحث شما از این لحاظ مهم هست که می تواند فلسفه سیاسی یک جریان را روشن کند، یعنی قدرت و دولت چگونه به جامعه نگاه می کند.

بله، جمهوریت در این معنا، معنایی اصیل پیدا کرده و در این اندیشه، مردم نقشی اساسی می یابند. جمهوریت و اقعا تعارف نیست، بلکه بحثی اصیل است و بها دادن به نقش مردم بحثی جدی است که تشریفات نیست، حقیقت است؛ البته برخی این شبهه را مطرح می کنند که وقتی شما می گویید اسلامیت ، پس معنای جمهوریت چیست؟ که باید رابطه بین جمهوریت و اسلامیت و معنای جمهوری اسلامی روشن شود. جمهوری اسلامی یعنی انتخاب اسلام توسط مردم یعنی مردمی می آیند و اسلام را به عنوان مبنای حکومتی و مناسبات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی انتخاب می کنند که بعد خود همین مردم این نقشها را محقق می کنند، یعنی در تحقق و اجرای این اندیشه، نقش مردم بسیار مهم است. این از بحثهای بسیار مهم است. اینکه چرا جمهوری اسلامی اهمیت دارد و چرا در این مقطع جمهوری اسلامی محقق شد، چون مردمی آمدند و اسلام را انتخاب کردند. بهترین نمونه و الگوهای اسلام ائمه معصومین (علیهم السلام) بودند، ولی دلیل اینکه نظام اسلامی شکل نمی گرفت این بود که مردم پای کار نمی آمدند اما وقتی یکی از شاگردان آنها به میدان آمد و این پرچم را بلند کرد، چون مردم پای کار آمدند، جمهوری اسلامی شکل گرفت. نقش مردم هم در شکل گیری انقلاب، هم جمهوری اسلامی و هم تداوم آن اهمیت دارد. اینکه می گویند علت موجده می تواند علت مبقیه باشد، یعنی اگر جمهوری اسلامی شکل گرفت، مردمی بودند که آن را انتخاب کردند و برای تداوم آن هم باید مردمی باشند که اسلام را انتخاب کنند. نقش دادن به این مردم اهمیت دارد و لذا در این چارچوب است که تفاوت های اندیشه ما مشخص می شود. در بحثی که من در حاشیه گفت وگوها موقع ناهار یا سولانا داشتم، او پرسید که مردم سالاری دینی یعنی چه؟ گفتم فرق این مفهوم با دموکراسی شما این است که در دموکراسی فرد می آید رأیش را می دهد و می رود، بعد هم انتظاراتی دارد، ولی در مردم سالاری دینی، فرد در کنار رایی که می دهد، حاضر است چهار فرزند خود را هم هدیه کند و بعد به این افتخار هم می کند. این تفاوت پارادایمی است که سبب می شود همه قدرت هایک طرف جمع می شوید و هر آنچه دارید به کار می برید و یک ملت با این اندیشه در طرف دیگر در مقابل شما می ایستد و موفق می شود. چرا شما موفق نشدید؟ همه قدرتهای بزرگ طرفدار شاه بودند، اما چرا شاه رفت؟ مگر همه طرفدار صدام نبودند، چرا صدام موفق نشد؟ این قدرت حضور مردم است که اگر همین مردم کماکان در صحنه باشند، می توانند موانع را پشت سر بگذارند.

دولت سایه در اندیشه دینی با دولت سایه در اندیشه غربی تفاوت دارد

در این اندیشه، مردم و دولت وظایف مشترکی دارند و اینگونه نیست که شما حتما مسئولیتی رسمی داشته باشید تا برای آن وظیفه قیام کنید. این طور نیست و همه وظیفه دارند. این طور نیست که شما حتما باید در قوه قضائیه باشید تا نسبت به عدالت قیام کنید. «لیقوم الناس بالقسط» یعنی شما هرجا که هستید وظیفه دارید برای عدالت در چارچوب قانون قیام کنید. بر همین مبناست که مفاهیمی مانند نهی از منکر و امر به معروف شکل پیدا می کند، یعنی اگر وظایفی نظام اسلامی دارد، این فقط وظیفه دولت نیست، بلکه وظیفه مردم هم هست که در چارچوب قانون نسبت به آن قیام کنند و وظیفه شان را انجام دهند. این طور نیست که برای رسیدن به آن نقطه مطلوب، این وظایف فقط به عهده دولت باشد. «دولت سایه» در این چارچوب و در این پارادایم مفهوم خاص خود را دارد و با آنچه در غرب گفته می شود، فرق دارد اما شاید تعبیر روشن تر آن، «دولت شاهد» باشد که در مفهوم دینی داریم. «لیکون الرسول شهیدا علیکم و تکونوالشهدا على الناس». اگر اصل بر این است که وظایفی وجود دارد که باید انجام شود تا شما به آن نقطه مطلوب برسید، پس در اینجا سایر چیزها فرع قرار می گیرد و دیگر کسی نباید دنبال این باشد که اگر من قدرت داشتم و دست من بود، فلان کار را می کردم وگرنه به من چه! و آن کسی که مسئولیت دارد خودش تنها برود و آن کار را انجام بدهد، یعنی فردی اگر قدرتی نداشت، تبدیل به عنصری بی تفاوت و منفعل شود و بگوید به هر کسی که رای داده اند، آن فرد برود و آن کار را انجام دهد. هم مردم، هم همه کسانی که در این عرصه ادعا دارند باید کمک کنند؛ لذا در این چارچوب آن اندیشه متعالی خود را نشان می دهد. تعبیر حضرت امیر علیه السلام هم همین است که اگر کاری دارد از س مت ما صورت می گیرد، این رقابت برای قدرت نیست و برای ثروت اندوزی نیست، بلکه این فعالیت و حرکتی که در چنین جامعه ای صورت می گیرد، برای چهار هدف اصلی است که حضرت در آنجا بیان می کنند: «لنرد المعالم من دینک و نظهر الإصلاح فی بلادک حتی با من المظلومون من عبادک و تقام المعطله من حدودک» و چنانچه قدرت هم در دست کسی نبود باید این حرکت و کمک مستمر وجود داشته باشد و اتفاقا وقتی برای دوره ای کوتاه ، حکومت در دست حضرت امیر قرار می گیرد، ایشان از مردم همین را می خواهند که نروند کنار و بگویند حالا امیرالمومنین که از او خاطرجمع هم هستیم مسئول شده است و ما دیگر برویم بنشینیم، بلکه می فرمایند «فلاتکفوا عن مقاله بحق اومشوره بعدل» حالا اگر حقی را می بینید باید بگویید یا در زمینه تحقق قسط و عدل اگر مشورتی می توانید بدهید.

این نگاه مبنایی ما بود. حالا هر دولتی که منتخب مردم واقع می شود و می آید، این دولت باید کمک شود تا به آن هدف نزدیک شود. این خوب نیست که شما بگویید چون رقیب من پیروز شده پس من تکلیفی ندارم. ما یک روز را هم نباید از دست بدهیم تا به آن نقطه مطلوب جامعه برسیم. اگر شما دولتی را ببینید که دارد خوب عمل می کند و کارهای خوبی می کند و عهده دار وظایف سنگینی است، باید او را حتی اگر رقیب شما بوده، تشویق، تایید، کمک و پشتیبانی کنید. همه را هم به کمک او بیاورید و تقویت کنید و بگویید من هم اگر بودم، بنا بود همین کارها را بکنم، همچنان که اگر در جایی دیدید که دارد خطا می رود، وظیفه دارید که بیان کنید. درست مثل وقتی که ببینید یک نفر باماشین پنجر به راهی طولانی می رود. وظیفه دارید بگویید که بداند. شما هر مسیر خطایی را در حد فهم خود دیدید، در چارچوب قانون، اخلاق و شرع وظیفه دارید که متذکر شوید که این تصحیح، تقویت دولت است.

قسم سوم هم این است که شما اگر دیدید که دولتی کار خوبی انجام می دهد ولی ناقص، مثلا به اولویتی توجه ندارد، در اینجا هم باید تذکر داد که به آن تکمیل گویند. در مورد تشکیلات و سازمان دولت سایه و نحوه شکل گیری آن باید بگویم که این دولت، بیشتر از آنکه یک تشکیلات و سازمان باشد، یک گفتمان و حرکت است، یعنی هرکسی که در جامعه نسبت به روند کشور و انقلاب و مسائل مختلف احساس مسئولیت می کند، باید سایه به سایه در حد وسع خود تحولات را دنبال کند و سعی کند نقش و اثرگذاری مثبت داشته باشد؛ مثلا دهداری در یک روستا در حد وسع خود بخشی از یک روند را که دنبال می کند، تایید، بخشی را تصحیح و بخشی را تکمیل می کند. حالا ممکن است کسی در سطح ملی یا اقتصادی این کار را بکند، یعنی دولت سایه باید به حرکت گفتمانی برای همه آحاد جامعه تبدیل شود. دولت سایه، ملک طلق هیچ کسی نیست. هر کس به اندازه وسع خود از لحاظ فکری، اجرایی و ... باید سعی کند تاثیرگذاری مثبت داشته باشد چون وظیفه دارد. ما فکر می کنیم اگر گفتمان دولت سایه یا به عبارت دقیق تر دولت شاهد در جامعه شکل بگیرد و بی تفاوت نباشیم، این به هر دولتی که سر کار باشد، کمک خواهد کرد.

به نظر ما این کار باعث می شود مردم از بسیاری چیزها که نسبت به آن نگران هستند و از آن رنج می برند مثل فساد، کمبودها و برخی نارسایی ها نجات پیدا کنند. صادقانه باید گفت که دولت به تنهایی نمی تواند با همه اینها مقابله کرده و همه موانع را بردارد، بلکه همه جامعه باید به شکل فعال، بانشاط و با توجه به دقت های لازمی که بعضا از بوروکراسی دولت برنمی آید، این کمک را انجام دهند، چون شاید حتی بوروکراسی دولت خود مانعی در این راه باشد. دولت وقتی می تواند نارسایی ها را بفهمد که جامعه بتواند به خوبی ایرادات را بیان کند.

شما از موضع دولت سایه چه ارتباط و گفت وگویی با دولت آقای روحانی دارید؟

طبیعتا من هم فردی از افراد این جامعه هستم. گفتم که دولت سایه یک تشکیلات و سازمان نیست و هرکسی می تواند با دولت گفت و گو کند.

به هر حال تا حدودی باید نهادی وجود داشته باشد.

دولت سایه مهم تر از اینکه تبدیل به یک نهاد شود، باید تبدیل به یک گفتمان شود، چون نهاد باز یک چارچوب مشخص حزبی یا سازمانی و ... می شود که محدودیت های خاص خودش را دارد اما اگر تبدیل به یک تفکر و نهضت شود، آن هم در سطح وسیع مردمی در ابعاد مختلف می تواند نقش خود را داشته باشد. من اگر خودم هم رئیس جمهور می شدم حتما از دولت سایه استقبال می کردم، چون کسی که در زمین دارد بازی می کند، حتما از کسی که بیرون زمین است کمتر می تواند متوجه ایرادات شود. حتما بازیگران احتیاج به تماشاگرانی دارند که بتوانند آنها را تصحیح کنند. حالا گاهی آن تماشاگران به صورت جمعی با ابراز احساساتی که می کنند او را متوجه خطاها و اشتباهاتش کرده با تشویق می کنند و گاهی موضوع تخصصی تر می شود و آن مربی ای که روی نیمکت نشسته با مشورت ها و راهنمایی های خود این کار را می کند. ما به هر دوی اینها نیاز داریم، مثلا اگر بازیگری در صحنه اقتصاد، صنعت یا سیاست خارجی خوب بازی می کند، تشویق مردم او را دلگرم تر می کند تا بهتر کار خود را دنبال کند ولی اگر کسی بیاید و او را راهنمایی کند که حواست مثلا به فلان حریف هم باشد، حتما او نقش خود را بهتر ایفا خواهد کرد تا اینکه بگوید من فعال عایشاء هستم و بقیه هم هیچ چیزی نمی فهمند.

به نظر من این ضعف را باید برطرف کرد و اصل امر به معروف و نهی از منکر که از اصول قانون اساسی ماست بر همین مبناست تا بتواند حرکت ماشین نظام و دولت را بر اساس این اصل تصحیح و تکمیل با پشتیبانی کند. راجع به این موضوع در حد فهم خودمان با توجه به جلساتی که در مجمع تشخیص، شورای عالی هیات نظارت بر برجام داریم و خود رئیس جمهور و وزرایشان نیز در این جلسات هستند و دوستان نیز شاید گواهی بدهند ، در همه این جلسات من سعی می کنم حضوری فعال داشته باشم و نکاتی را متذکر می شوم. مثلا در مورد همین برجام، نکاتی درباره روند مذاکرات هسته ای وجود داشت که احتیاج به تصحیح و تکمیل داشت. ما قبل از اینکه همه این موارد را چه در مجلس و چه در شورای عالی بیان کنیم، قبل از امضای برجام همه آنچه به ذهنم می رسید را در نامه ای نوشته و به آقای روحانی دادم که حتی رسانه ای هم نکردیم، یعنی گفتیم آقای روحانی! این مسائل و این نکات در مورد آنچه شما می خواهید عنقریب امضا کنید، وجود دارد و نگذاشتیم اول اشتباهاتی انجام شود و بعد آن را بیان کنیم. وظیفه خود دانستیم که قبل از موضوع آن را به ایشان بگوییم، ما گفتیم ایراداتی بر آن وارد است و بعد از توافق هم در شورای عالی و مجلس همان ها را مطرح کردیم.

همین اواخر آنچه را که در مورد قیمت ارز و سکه و وضعیت اقتصادی به ذهن مان می رسید، برای تکمیل و تصحیح روند گفتیم و نوشتیم. این وظیفه ما بوده. این کلیت آن بود ولی شکل سازمان یافته تر آن این بود که پارسال که رئیس جمهور برنامه های خود را به شکل کلان و وزرا به شکل تک تک ارائه دادند، ما جلسات تخصصی گذاشتیم و با وسعی که داشتیم نقاط تایید، تصحیحی و تکمیلی برنامه های برخی از وزرا را بیان و رسانه ای کردیم. مثلا گفتیم این برنامه وزیر جهاد کشاورزی، ۱۹ نکته مثبت دارد که اگر ما هم بودیم همین کارها را می کردیم اما ۴۳ نکته تکمیلی و تصحیحی دارد که آنها را هم بیان کردیم، یعنی دوستان به صورت ریز اینها را بیان کردند و تک تک راجع به سایر وزارتخانه ها این کار انجام شد.

برجام ماشین یک میلیونی بود که یک میلیارد خریدیم و تحویلمان هم ندادند در حوزه راهکار ، اگر دولت سایه قرار بود بعد از خروج از برجام تصمیم بگیرد، دقیقا چه کار می کرد؟ چون هم وضعیت اقتصادی و هم بالانس دولت آقای روحانی کمی به هم ریخته و این دولت امید بسته بود به اینکه به وسیله برجام هم روابطش را گسترش و هم اقتصاد را سروسامان دهد اما نشد. موضع شما چیست؟

به این بحث مهمی است که باید چارچوب آن را کلی دید. ما به برجام ایراداتی جدی داشته و داریم و همیشه هم دوست داشتیم آنچه درباره برجام می گوییم درست از کار درنیاید ولی متاسفانه به هر دلیلی آن نکات ظاهرا نکات غلطی نبودند اما بعد از اینکه برجام شکل گرفت، ما معتقدیم اگر رفتار سیاسی ما رفتاری متناسب با اقتدار جمهوری اسلامی بود، آن ادراک در طرف مقابل پیش نمی آمد که ظاهرا اگر هر رفتار غلطی انجام دهد، برای او هزینه نخواهد داشت و او آن قدر جری نمی شد که به این نقطه برسد. اینکه صبح آن روز اعلام شود که اگر آمریکا هم از برجام خارج شود، ما در برجام می مانیم، سبب شد تا طرف‌های اروپایی که همیشه به آمریکا می گفتند اگر تو خارج شوی، ایران هم خارج خواهد شد و دستاورد ما بر هم خواهد خورد اینک بگویند که ایران گفته اگر آمریکا هم خارج شود، من خارج نمی شوم، پس دستاورد سر جای خودش هست، حالا بگذار چیزهایی اضافه تر هم از او بگیریم. این سیاستی غلط است. شما نباید به آن طرف علامتی بدهید که او بگوید چه خوب! من مثالی زدم که آقایان بعضا نپسندیدند. گفتم برجام مثل ماشینی بود که قیمتش مثلا یک میلیون تومان بود و شما رفتید یک میلیارد تومان خریدید. آقایان گفتند چرا گفتی یک میلیون، بگو همان یک میلیارد. حالا شما از این یک میلیارد ۵۰۰ میلیون را نقد داده اید و ۵۰۰ میلیون هم قسطی پرداخت می کنید، حالاطرف ماشین را برداشته و فرار کرده است! و می گوید بله، من ماشین را برداشته و برده ام و به تو هم برنمیگردانم.

حالا شرکای او هم پس از خروج او از برجام می گویند که ایران باید بقیه اقساط خود را هم بپردازد. دو، سه ساعت پس از خروج آمریکا از برجام، سران سه کشور اروپایی بیانیه رسمی دادند که ایران باید به تعهدات خود ادامه دهد. منطق اینجا می گوید که چرا ایران باید به تعهدات خود ادامه دهد؟ عوض اینکه ۵۰۰ میلیون قبل را هم برگردانند، می گویند باید ۵۰۰ میلیون اقساط را هم باید بدهی! کدام منطق دنیا این را می پذیرد؟ پس از دو ماه کمیسیون مشترک تشکیل می شود که آنجا آن چند کشور و ایران بیانیه ای مشترک میدهند یعنی ما هم می رویم کنار آنها امضا می کنیم، فقط اظهار تاسف می کنند و اصلا نمی گویند که او ماشین را برداشته و رفته و نه از نقض برجام صحبت می کنند و نه از محکومیت آمریکا و باز می گویند که ایران باید به تعهداتش ادامه دهد. اینکه ما باید چه کار می کردیم، در بند ۳۶ برجام آمده که می گوید اگر یک طرف نسبت به برجام، عدم پایبندی اساسی داشت، طرف دیگر می تواند آن را مبنای توقف کلی و جزئی اجرای تعهدات خود قرار دهد. این حداقل رفتاری بود که ما می توانستیم انجام دهیم. این حق ما بود که توقف کلی و جزئی از تعهدات داشته باشیم، حتی اگر شما بگویید به این دلیل که ما می خواهیم بقیه را به نوعی همراه داشته باشیم، و فعلا این حق را اجرا نمی کنیم اما این حق را باید به طرف های باقیمانده در برجام تثبیت و تفهیم می کردیم که بدانند این حق ماست، حالا می گویند که این وظیفه تو بود که انجام بدهی و اگر یکجا انجام ندهی، تو متهم به نقض برجام میشوی. آنها آمریکا را که محکوم نکردند. مگر همین دوستان بیان نمی کردند که برجام امروز یک سند بین المللی شده، سند شورای امنیت شده و اگر کسی آن را نقض کند، فقط یک توافق را نقض نکرده است، بلکه سند شورای امنیت را نقض کرده. خب چرا امروز به شورای امنیت شکایت نمی کنند؟ چرا امروز حتی اروپایی ها حاضر نمی شوند به شما بگویند آمریکا نقض کرده است؟ چرا حاضر نمی شوند که محکوم کنند؟ این همان منطق قدرت است که حالا در مباحث نظری روابط بین الملل وجود دارد. اما آیا اگر ما امروز حق جمهوری اسلامی را که طبق بند ۳۶ برجام در صورتی که طرف مقابل عدم پایبندی اساسی داشته باشد شما حق دارید اجرای تعهدات خود را به شکل کلی یا جزئی متوقف کنید، اگر این حق تثبیت نشود، آن موقع فردا عوض آمریکا شما متهم به نقض برجام می شوید و می گویند ایران سند شورای امنیت را نقض کرده است، بعد آن موقع یکی از همین اینها می تواند به همین بهانه همه پنج قطعنامه را برگرداند؛ لذاما الان باید این حق خود را تثبیت کنیم.

آقای دکتر! یک اتفاقی که در جامعه ما از اوایل دهه ۹۰ افتاده است، شرطی شدن اقتصاد به سیاست خارجی است، یعنی یک جور مرز بین سیاست داخلی و سیاست خارجی نسبت به اقتصاد برداشته شده و اساسا بازار ایران به صورت کلی و اقتصاد ایران تحت تاثیر قدرتهای غربی قرار گرفته است. نمونه اش هم قیمت ارز است که از اوایل دهه ۹۰ هم شروع شده و همچنان ادامه دارد. شما فکر می کنید که اصلا راه حلی وجود دارد که این شرطی شدن از بین برود؟ اگر وجود دارد، دقیقا چه چیزی هست؟

حتما وجود دارد. یکی از چیزهایی که بسیار اهمیت دارد و هم دولت و هم جامعه باید نسبت به آن وظیفه شان را ایفا کنند، این است که توانمندیهای کشور را بشناسیم. مثلا شما به عنوان یک فرد اگر توانمندی هایی داشته باشید، سلامتی داشته باشید، ثروتی داشته باشید یا تحصیلاتی داشته باشید اما اگر به اینها اشراف نداشته باشید و ندانید که از اینها چگونه می توانید استفاده کنید، ممکن است همه اینها را داشته باشید، ولی در شرایط مطلوبی به سر نبرید. اتفاقا یکی از وظایف دولت و جامعه این است که بفهمد توانمندی هایش چیست و اینکه چگونه می تواند آن را حداکثر کند، این خودش یک بحث بسیار مهمی است. الان یکی از تلاش ها در این نبردی که ما داریم این است که طرف مقابل توانمندی های ما را به خوبی شناخته است و می خواهد اینها را بپوشاند. این خیلی مهم است که القائاتی به افکار عمومی مامرتب صورت می گیرد و می خواهد بگوید شما توانمند نیستید، شما قوی نیستید، شما اصلا موفقیت نداشته اید، شما دستاورد نداشته اید و این را می خواهد بپوشاند.

اگر شما هم آمدید در همین زمین بازی کردید، خب طبیعتا موفقیتی برای شما حاصل نمی شود، بلکه شما باید این موفقیت ها را بشناسید و به رخ بکشید. همین چند روز پیش خبری منتشر شد که این را هم دیگر ما نگفتیم؛ صندوق بین المللی پول گفته که ایران الان اقتصاد هجدهم جهان است و تا چند سال دیگر هم می تواند اقتصاد پانزدهم جهان شود. حالا همین الان در همین دستگاه های به اصطلاح رسمی کشور در دولت، کسانی گزارش تهیه کرده اند که ایران ۱۴۰۴ در همین شاخص هم ضعیف تر خواهد بود. من به همان دوستان که آمدند و گزارش دادند، گفتم آخر این گزارش را شما بر چه مبنا گفتید؟ حالا شاخص های دیگرتان را کار ندارم اما خود صندوق بین المللی پول، همان کسانی که با ما به اصطلاح الفتی هم ندارند، در همین شاخص بیان می کنند که شما چند سال دیگر وضع تان بهتر خواهد بود، شما چطور دارید این گزارش را می دهید و بیان می کنید که ایران در ۱۴۰۴ وضعیت اقتصادی اش از این هم که هست، بیشتر افت خواهد کرد. این را رسما به همه جا هم فرستاده اند. یکی از بحث های اساسی که وجود دارد این است که ما اقتصاد و توانمندی های اقتصادی مان را چگونه می بینیم. آیا واقعا توانمندی های اقتصادی ما به گونه ای است که با یک تصمیم در آن سر دنیا باید آن قدر دچار نوسان بشود؟ ما می گوییم این طور نیست.

توانمندی اقتصادی ما اتفاقا به گونه ای است که می تواند بسیار باثبات و رو به پیشرفت باشد. اما آیا این شعار است یا واقعیت؛ اتفاقا در بحث های تخصصی که داریم و در بخش های مختلف روز به روز برایمان روشن تر می شود که این واقعا شعار نیست. ما بیشتر از صد سال است از موهبت نفت در ایران برخورداریم. صد سال از این گذشته و بحث نفت، سیاست، اقتصاد و آمریکا چهار مفهومی هستند که با هم به ذهن متبادر می شوند. کشوری که صد سال است به نفت دسترسی پیدا کرده؛ کشوری که امروز در مجموع نفت و گاز رتبه اول جهان را دارد و مزیت نسبی ماست، حالا ببینید آن طرف چه طمعی کرده است که می آید نفت را که مزیت نسبی ماست مبنای فشار بر ما قرار می دهد. عوض آنکه او نگران باشد که شما نفتت را نفروشی، او دارد از اهرمی استفاده می کند که نفتت را نخرند، من می خواهم بگویم این همان عدم درک صحیح در استفاده از توانمندی های داخل است. به این دلیل که منابع نفت و گاز ما در دنیا اول است. امروز نیروی انسانی که ما داریم، در عرصه های مختلف نیروی انسانی قابل توجه تحصیلکرده داریم و تجارب موفقی در صنعت نفت داشته ایم و این تجارب نشان داد نه دهه های قبل که در سال های ۹۰ و۹۱ که اوج تحریم ها بود، بالاترین سرمایه گذاری و حرکت های توسعه ای در نفت بود. همین فازهای مختلف پارس جنوبی اکثرا آن موقع کلید خورد، ما آن زمان به اصطلاح ۱۷ سکوی نفتی فعال داشتیم. این چیزهایی بود که ما داشتیم. این بسیار ارزشمند است.

حالا شما باید بتوانید اقتصادتان را مدیریت کنید، یعنی اینکه بفهمید موجودی و توانمندی هایتان چیست، هدفتان چیست و برای اینها یک برنامه مناسب بریزید. من همین جا یک مثال بزنم در قضیه همین سکه و ارز که الان می گوییم چرا این طور شد، در مرداد ۹۲ که دولت تحویل گرفته شده کل نقدینگی در کشور ۴۷۰ هزار میلیارد تومان بود. الان چقدر است؟ در مدت پنج سال، ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان. فراموش نکنیم یکی از ایرادات همین دوستان دولت به دولت دهم، وقتی که دولت را تحویل گرفتند، این بود که با مسکن مهر، ۴۰ هزار میلیارد تومان به پایه پولی کشور اضافه کرد و باعث تورم شد. فارغ از درست یا غلط بودن این ادعاء ولی با آن اعتبار، دو میلیون خانه ساخته شد و بیش از ۵۰ یا ۶۰ درصد آن دو میلیون خانه هم آماده شد. حداقل اگر ۴۰ هزار میلیارد تومان آن زمان خلق نقدینگی شد، دو میلیون خانه ساخته شد و دو میلیون خانه هم در شرف تحویل بود. آیا اکنون که در این ها سال بیش از ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان خلق نقدینگی شده است این نقدینگی چه شد؟ خلق نقدینگی در کشور به طور متوسط در سه ماهه اول امسال، همین سه ماه اول که اوج گرانیها بود، تقریبا روزی هزار میلیارد تومان بود. حالا هدایت این نقدینگی به چه سمت بود؟ طبیعی است که شما اگر بیایید یک میلیون سکه هم در بازار وارد کنید، خب آن نقدینگی این را می برد. ارز هم وارد بازار کنید همین است. شما دیدید ۶۰ تن سکه را وارد کردید، ولی نشد. وقتی که روزی هزار میلیارد تومان نقدینگی خلق و رها می شود، هر بازاری که بیاید، آن را می برد. سوال من این است: آیا این نقدینگی نمی شد در همین مزیت نسبی ما که نفت و گاز بود، هدایت شود؟ ما باید بتوانیم این حرکت را شکل بدهیم که بسیاری از نقدینگی به سمت صنعت هدایت بشود و به ویژه صنعت نفت که مزیت نسبی ماست. در برنامه وزارت نفت سال گذشته گفته شد باید دهها میلیارد دلار جذب سرمایه خارجی کنیم. آیا اگر شما بیایید این میزان نقدینگی را هدایت کنید و در داخل جذب کنید، نمی تواند این کار را انجام دهد؟ در موضوع اقتصاد، عوامل و مولفه های تثبیت یک اقتصاد رو به رشد در کشور بسیار فراوان است اما این مدیریت می خواهد، کار می خواهد، جنبه هایی لازم دارد که اتفاقا این تحریم ها حقیقتا به دور از شعار هرکدامش می تواند برای شما یک فرصت را ایجاد کند. در همین قضیه نفت، یادتان هست که سال گذشته توافق با توتال بر مبنای IPC ، همین ایام با چه سر و صدایی امضا شد؟ یک سال دیگر از فرصت های این ملت گذشت، حالاتوتال می گوید که من دیگر نمی آیم. من به شما می خواهم بگویم اگر معطل امثال توتال نبودید، اینها خیلی سریع تر راه می افتاد، خیلی سریع تر می توانست کار کند.

آقای دکتر! کمی عینی تر این بحث را جمعش بکنیم و برویم سراغ بحث های دیگر. آمریکا جلوی ورود دلار به ایران را گرفته است. وقتی دلار به ایران نیاید، سازمان اقتصادی ایران را با توجه به ساختار موجود می تواند به هم بزند. اگر بخواهیم پیشنهاد عملی و عینی بدهیم، شما دقیقا می خواهیم چه کار کنید؛ یعنی آمریکا کار دیگری نمی کند؛ نمی گذارد نفت بفروشیم و اگر هم بفروشیم، نمی گذارد پولش برگردد.

این سوال خیلی خوبی است. یکی از رفتارهای آمریکا که علیه ما انجام داد، همین بحث U- Turn دلار بود. چرخه دلار را به روی ما بست. این را هم می دانید که این یک تحریم وزارت خزانه داری است. اولین سوال این است که در برجام وقتی شما آن همه امتیازات دادید، بتن ریختید، جمع کردید و مواد را خارج کردید، چرا لغو این تحریم را نگرفتید؟ در این دو سال و نیم هم چرخه دلار بسته بود. این ربطی به حضور یا خروج ترامپ از برجام ندارد، اینها نتوانستند در برجام این را لغو کنند که قانون کنگره هم نبود، یک تحریم وزارت خزانه داری در سال ۲۰۰۸ بود که موضوعش هم هسته ای بود و آن زمان عملیاتی شد. سوال ما این است که اگر این موضوع مهم بود، چرا در ازای آن همه امتیازاتی که دادید، این کار را نکردید؟ در حالی که قانون آمریکا هم نبود، اگرچه به نظر ما، اگر مصوبه کنگره هم باشد، مشکل خودشان است و باید بروند حلش کنند.

راه کم اثر کردن تحریم دلار، پیمان پولی دوجانبه است

یکی از چیزهای بسیار بد این است که می گوییم آنجا قانون شان این است، خب باشد، مگر قانون تو این چیزها نیست؟ ما نباید خودمان را وارد مسائل داخلی آن کشور بکنیم، کسی که به عنوان نماینده آنجا می آید باید بگوید این امتیاز را می دهد یا نمی دهد. این رفتار را خواهد داشت یا نخواهد داشت. حالا آن یک بحث جداست، پس اولا در برجام هم این کار را نکرده بودیم، یعنی با حضور آمریکا در برجام هم این قضیه ادامه داشت. شما در همین دو سالی هم که حتی آمریکا خارج نشده بود، دیدید که حتی سفارت های شما هم نمی توانستند در بانک های خارجی یک حساب دلاری باز کنند. اما اکنون چطور می شود با این مسأله مواجه شد؟ خب این راه حل داشت. ببینید همین هفته پیش اگر خبرش را دنبال کنید، می بینید که نیجریه آمد کل ذخایر ارزی اش را بر مبنای یوآن قرار داد؛ نیجریه ای که با آمریکادعوا هم ندارد. بسیاری از کشورها حتی اروپاییها امروز پیمان های پولی دو جانبه بسته اند. حتی این گونه نیست که بگویند دیگر حالا رابطه ما با آمریکا خوب است. پیمانهای دوجانبه پولی بستند. چینی ها هم همین کار را کردند. می خواهم بگویم این نیست که تنها راه و تنها چاره مبادلات تجاری، بستر پولی اش فقط دلار باشد. راههای دیگر هم وجود دارد؛ یکی پیمان های پولی دوجانبه است، یکی بحث تهاتر است که الان امری رایج بین بسیاری از کشورها هست.

درثانی در اقتصادی که امروز ما داریم یکی از فرصت های بسیار ارزشمندی که به لحاظ ژئوپولیتیک در اختیار ماست این است که پانزده همسایه داریم. پانزده همسایه ای که اینها حجم روابط اقتصادی شان یک چیزی نزدیک به دو هزار و ۳۰۰ میلیارد دلار است، حدود هزار میلیارد دلار آن مربوط به واردات است، یعنی ما با همین همسایگان و با اکثر آنها می توانیم با پیمان پولی دوجانبه با ارزهای جهان شمول غیر از دلار مثل یورو، یوآن و مثل اینها، مناسبات داشته باشیم اما طبیعتا چنین امری، سیستمی چابک، هوشیار و فعال می خواهد. ما این بحث پیمان های پولی دو جانبه را در سال ۹۰ در سفری که به هند داشتیم با طرف مقابل، با نخست وزیر هند مطرح کردیم و استقبال هم کردند و کار کردیم. یک چیز خیلی ساده هم هست. آیا اکنون در سال ۹۷ این محقق شده یا نشده است؟ این کار را باید پیگیری کنید. وظیفه بانک مرکزی این نیست که هر روز بیاید و فقط برود ارز در بازار بفروشد. یکی از کارهایش همین است. با روسیه با ترکیه شما می توانید همین کار را بکنید، آن زمان با روسیه، هند و ترکیه کلیدش زده شد و دنبال شد، ولی بعد متوقف شد. شما می توانید با خیلی دیگر از کشورها این را داشته باشید.

نگاه گفتمان دولت سایه به جریان اصولگرایی چیست؟

ما معتقدیم که انقلاب اسلامی یک اندیشه است و این اندیشه الزامات و اقتضائاتی دارد. جریانها با آن سنجیده می شوند، نه اینکه آن اندیشه با جریانات سنجیده شود. این خیلی بحث مهمی است که ما اصالت آن را در اندیشه انقلاب اسلامی در دیدگاه های حضرت امام و مقام معظم رهبری میدیدیم و این یک منظومه فکری است، یک اندیشه به اصطلاح متقن است که حرف دارد، ادعا دارد، مباحثی در این مسائل دارد و الزاماتی؛ از جمله الزامات این است که باید رفتارها با آن اندیشه و با آن به اصطلاح منظومه فکری منطبق باشد وگرنه که با اسم چیزی عوض نمی شود. مثلا الان به شما بگویند قهرمان وزنه برداری، شما که با اسم، وزنه بردار نمی شوید، الزاماتی دارد. اسم برای افراد حقیقت نمی آورد، لذا به نظر من اصلا این مبنای غلطی است که ما بخواهیم مفاهیم عالی را با یک سری مصادیق بسنجیم. این جواب نمی دهد، ضمن اینکه اگر مصادیقی حالا در هر اسمی که می خواهد باشد به آن اندیشه نزدیک باشد، ما آن را به همان نسبت جریان انقلابی می گوییم. ممکن است کسی ادعای اصولگرایی نداشته باشد اما شما می بینید که در اندیشه اش، فکرش، رفتارش و همه مباحش روی آن چارچوب های انقلاب اسلامی التزام دارد. خب این ارزشمند می شود؛ یکی از مشکلاتی که در کشور داریم این است که شما جریان سیاسی به معنای اصیل آن را کمتر شاهد هستید، چون جریان سیاسی به معنای اصیل یعنی جریانی که یک اندیشه و مبانی دقیق داشته باشد، حالا چه در چارچوب های اصلی و چه در مواردی که برآیند آن چارچوب هاست. به خاطر فقدان چنین چارچوبی است که شما می بینید یک جریان سیاسی امروز نگاهش کاملا یک چیز است اما با تغییرات سیاسی مثلا کوچک، فرد ۱۸۰ درجه برعکس می شود. اگر شما جریان های سیاسی را کالبدشکافی کنید، می بینید مثلا کسی امروز مخالف سرسخت آمریکاست، فردا طرفدار سرسخت آمریکا می شود. خب این نشان می دهد که از ابتدا یک جریان اصیل سیاسی نبوده و این بیشتر یک بازی سیاسی بوده است.

آقای دکتر! آیا اساسا شما با حزب موافق هستید بابا حزب سازی مخالفید؟ و اینکه موافقید جریانات انقلابی به سمت حزب سازی بروند؟

حزب در آن پارادایمی که شما تعریف می کنید معنی پیدا می کند، سر الفاظ که دعوا نداریم. همین جریاناتی که آدم می گوید به دلیل فقدان اندیشه منسجم اصالت ندارد، اگر عنوان شان حزب شد که اصالت پیدا نمی کنند، من می گویم حزب اگر یعنی اندیشه ای منسجم و شفاف و کسانی که چارچوب های فکری مشخص دارند و می خواهند با هم هم افزا باشند یک معنی دارد و اگر بگویند فقط محلی باشد برای کسب قدرت ولو با اندیشه های مختلف یک معنی دیگر پیدا می کند. یکی از ایرادات شاید اساسی در سپهر سیاسی و به تبع آن ژورنالیستی کشور این است که یک سری الفاظ و مفاهیم می آید اما معلوم نیست که مصداق آن تعریف چیست، بعد همه برای آن حکم می دهند، بعد شما می بینید که کسی موافق است و کسی مخالف، بعد میبینید موضوع و مصداقی که شما برای آن حکم داده ای با آن موضوع و مصداقی که من حکم داده ام، اصلا دو چیز مختلف بوده است. حزب هم همین طور است، یعنی من ما باید مشخص کنیم چه چیزی را حزب می گوییم، در چه پارادایمی؟ وقتی می گوییم حزب به معنای کار سیاسی دسته جمعی، بر چه مبنایی، با چه نگاهی و با چه رویکردی آن را تعریف می کنیم.

آقای دکتر! خود شما در رفتارهای سیاسی که داشتید، سعی کردید وارد ائتلاف های سیاسی جریان اصولگرایاتشکیلات آنها نشوید. نمونه اش هم در انتخابات سال ۹۶ بود که خیلی با شما مذاکره شد. چرا اساسا وارد چنین فضاهایی نمی شوید؟

بحث این است که وقتی ما صحبت از حرکت سیاسی دسته جمعی می کنیم باید میانی، اصول و اهداف مشترک داشته باشد. من همان زمان هم مطرح کردم و گفتم وحدت در یک کار سیاسی دسته جمعی بسیار اساسی، ضروری و بسیار ارزشمند است اما نه وحدت قبیلگی که مثلا ما بگوییم آقا ما یک قبیله ایم، حالا بیاییم فعلا همه با هم این باشیم. وحدت باید مبنا داشته باشد، باید مشخص باشد و اصلا صداقت با مردم این است که این را مردم بدانند اگر به این مجموعه می خواهند رویکردی داشته باشند و رأی بدهند، مثلا این مجموعه نگاهش راجع به موضوعات مختلف چیست، مثلا راجع به برجام. مثلا من می گویم که این ایرادات اساسی را برای آن قائل هستم، یکی می گوید من برجام را فتح الفتوح می دانم. اشکال ندارد، آن هم یک نظر دیگر است اما اگر ما دو نفر کنار هم بگوییم مردم به ما رای بدهید، مردم می گویند خب تو چه کار میخواهی بکنی، تو می خواهی برجام را قبول کنی پارد. صداقت با مردم این است. در سال ۹۴ درهمان بحبوحه برجام و مجلس ، مثلا می گفتیم به نظر ما ایراداتی اساسی به برجام وارد است، برخی می گفتند آقا شما این را که می گویید، نمی شود! بالاخره الان مردم برجام را می پسندند و مثلا چند ماه دیگر انتخابات مجلس است، گفتم وظیفه ما این است صادقانه به مردم آنچه را درست می دانیم بیان کنیم. واقعا این طور باید باشد. همان در انتخاب مجلس سال ۹۴ شما دیدید که در تهران وحدت هم شد، هیچ لیست دیگری هم نبود اما واقعا اگر شما خودتان را جای مردم می گذاشتید، می گفتید اگر من به این فهرست بخواهم رای بدهم در آن یک عده سینه چاک برجام هستند، یک عده هم مخالف سرسخت برجام هستند. خب اینها می خواهند بروند در مجلس چه جوری رفتار کنند؟ اما اگر جمعی همفکر باشید و هم افزا، وحدت خیلی خوب است، ولی باید نگاهتان روشن شود و صادقانه هم با مردم مطرح شود. بگویید آقا من در برجام نگاهم این است، در اقتصاد این است و در موضوعات مختلف، نظرم این است.

حالا ممکن است مردم آن نظر را نپسندند. اتفاقا جمهوریت آنجا معنی پیدا می کند. اتفاقا آن چیزی که کمک می کند و من روی آن تاکید دارم این است که اگر انتخابات باشد وما به جمهوریت آن قائل باشیم، تلاش می کنیم که اگر چیزی از نظر ما به حقیقت نزدیک است، تبدیل به اقناع افکار عمومی کنیم، یعنی سعی می کنیم مردم را قانع کنیم که این حرف درست است. اما اگر این نباشد و بگوییم من با چند بازی سیاسی رای که می آورم، حالا چه کار دارم اسلام را برای مردم توضیح دهم، چه کار دارم که مردم قانع بشوند. یعنی بازی ات را بکن و رایت را بیاور چیزی درست نمی شود. اتفاقا من می خواهم بگویم یکی از چیزهایی که می تواند کمک کند تا آن اندیشه دینی در جامعه عمق پیدا کند، واقعا جمهوریت است چون آن گاه شما خود را ملزم میدانی اندیشه دینی را برای مردم تبیین کنی به این معنا که شما آن موقع می گویید خیلی خب من می خواهم بازی سیاسی نکنم و برای اندیشه ای که فکر می کنید درست است، زحمت می کشید، سعی می کنید که مردم را از اقناع کنید، سعی می کنید با مردم ارتباط برقرار کنید، سعی می کنید بگویید مردم، ادله من این است، برای خودتان به او تنهایی تصمیمی نمی گیرید که نتوانید از آن دفاع کنید، تصمیمی که می گیرید، تصمیمی است که می توانید از آن دفاع کنید. می گویید می روم با مردم صحبت می کنم ، هر سوالی که باشد من در حد خودم از آن دفاع می کنم.

یک نکته جالب برای من این است که خب در فضاسازی هایی که در بیرون می شود، مثلا حالا من خیلی شفاف بگویم می گویند دوستانی مثل آقای دکتر جلیلی از نظر فلسفه سیاسی به آقای مصباح نزدیک هستند، ولی نظرات شما به نظر متفاوت با نظرات ایشان است، چون در این فلسفه سیاسی که شما از آن صحبت می کنید، «مردم» خیلی برجسته هستند و محوریت دارند.

نه. حالا در همین موضوع هم من می خواهم بگویم آن دوستان شاید درک درستی از منظومه فکری ایت الله مصباح ندارند، یعنی تصویر صحیح و جامعی از این اندیشه ندارند. شما باید با مردم ارتباط برقرار کرده و مردم را اقناع کنید. اینجا یک نکته ظریف وجود دارد که عده ای می گویند ببینیم مردم امروز از چه چیزی خوششان می آید، همان را ما هم بگوییم تا رأی بیاوریم، بگویم چون امروز مردم از برجام خوششان می آید من ایرادات برجام را نگویم . این صداقت با مردم نیست. ما باید بیاییم اندیشه مان را دقیق بیان کنیم، از آن دفاع کنیم تا مردم اقناع شوند و آن را انتخاب کنند، یعنی من اعتقاد و باورم این است که اگر مردم به موضوعی باور نداشته باشند، طبیعتا در جهت تحقق آن موضوع هم حرکت لازم را نخواهند کرد و آن موضوع محقق خواهد شد، لذا اگر فکر می کنید حرف تان درست است باید تلاش کنید تا بتوانید آن باور را به باور عمومی تبدیل کنید و این زحمت و کار و ارتباط با مردم برای اقناع افکار عمومی می خواهد با زور نمی شود. تمام تلاش شبانه روزی انبیاء این بوده است که با تبلیغ مردم را به حقیقت نزدیک کنند.

این تفکری که شما از آن صحبت می کنید به آزادی سیاسی و فرهنگی چطور نگاه می کند؟

آزادی سیاسی یعنی چه؟ در نگاه دینی از کارویژه های انبیا آن است که بیایند آن سنگینی هایی را که بر مردم قرار گرفته است و آن زنجیرهایی را که به دست و پای آنها بسته شده است باز کنند. در این نگاه است که آن موقع تازه آزادی های واقعی در جهت رسیدن به حقیقت شکل می گیرد و به شکل واقعی اش بروز پیدا می کند و حقایق از گزند زر و زور و تزویر و عوام فریبی ها دور می شود، یعنی اگر مردم اولا حق و ثانیا وخلیفه خود بدانند که رفتار حاکمان را تصحیح، تکمیل و اگر خوب است تایید کنند، آزادی سیاسی به شکل واقعی شکل می گیرد. یعنی امکان اینکه من بتوانم رفتار حکومت را در چارچوب قانون تصحیح و تکمیل بکنم. این نگاه این بستر را باز می کند که نسبت به آن چیزی که در جامعه ات می گذرد، بی تفاوت ننشینی اگر چیز خطایی است باید در جهت تصحیحش و اگر چیز ناقصی است در جهت تکمیلش بروید و البته اگر چیز خوبی است در جهت تقویتش بروید،

این آزادی سیاسی با آن آزادی سیاسی که اصلاح طلبان تعریف می کنند و عمدتا برگرفته از نظریات غربی است، چه تفاوتی دارد؟

من عرض کردم آن چیزی که امروز متأسفانه در فضای سیاسی کشور مثلا درباره آزادی وجود دارد چه در حرف و چه در عمل چه در گفتار و چه در کردار روشن نیست و بعضا همراه با تناقض است وراحت نمی توان قضاوت کرد. کسانی که مثلا خیلی ادعای طرفداری از آزادی دارند، می بینید اشتباه ترین رفتارها در میان آنها رخ می دهد اما سکوت می کنند. شما حداقل در همین دو، سه سال اخیر این را دیده اید، اتفاق های بدی شکل پیدا می کنند، ولی آن را توجیه می کنند، یادم می آید در دانشگاه امیرکبیر سخنرانی داشتم عده ای می خواستند با جنجال مانع سخنرانی شوند فردای آن روز دیدم روزنامه هایی که همیشه از گروههای فشار و این طور مسائل صحبت می کردند رفتار این افراد را در صفحه اول تحت عنوان «مناظره شعارها » تعبیر کرده اند؛ اینکه اسمش آزادی سیاسی نیست. این بازی سیاسی است. یا مثلا چند ماه پیش در خیابان پاسداران تهران با بدترین رفتار داعشی چند نفر به شهادت رسیدند اما رسانه هایی که مدعی آزادی و مبارزه با خشونت بودند حتی خبر آن را بایکوت کردند. من می گویم نباید اجازه بدهیم بازی های سیاسی به اسم آزادی های سیاسی به خورد مردم داده بشود.

آزادی سیاسی اتفاقا یک بحث پسیار متعالی و مفهومی است که می تواند کشور را رو به جلو ببرد. آزادی سیاسی یعنی اینکه اگر آحاد جامعه احساس کنند جایی اشکال هست، فعال شوند و آن اشکال را برطرف کنند. در قانون اساسی ما هم هست، در نظام ما هم به آن تاکید شده است اما آن با بازی سیاسی فرق می کند. نمی شود تا وقتی که من هستم، همه چیز خوب باشد، به محض اینکه من بروم کنار، همه چیز بد شود و یا برعکس.

از سال ۶۰ تا ۹۷ به جز ۸ سال، قدرت در اختیار یک تفکر خاص بود مثلا نمونه عینی اش را بخواهید مثال بزنیم اصلاح طلبان می گویند ماهدف نهایی مان این است که احساس می کنیم نظام سیاسی اشکالاتی دارد. اینها را می خواهیم اصلاح کنیم. بخشی از نظام سیاسی خب بی اعتماد است و می گوید شما تجربه ۷۸ یا ۸۸ را داشتید. این چالش انگیز شده . اساسا می خواهم بدانم که مرز در این تفکر کجاست، شما چگونه به مخالف نگاه می کنید؟

به نظر من در این چیزها مرز باید قانون باشد، مرز بسیار پیچیده ای نیست. یک جریان هست، حالا اسمش را هر چیزی که می خواهید بگذارید. دوری از قدرت را برنمی تابد و برایش قدرت بسیار اهمیت دارد. شما نگاه کنید در سالهای بعد از انقلاب از سال ۶۰ تا ۶۸ رئیس دولت از اینها بود، بعد چهار سال اول دولت آقای هاشمی اکثریت دولت اینها بودند دستشان بود، بعد در چهار سال دوم آقای هاشمی. فقط چند تا از آنها نبودند. همان چند نفرشان که در چهار سال دوم با آقای هاشمی نبودند و کنار رفتند، وقتی که ۷۶ برگشتند، به گونه ای مطرح کردند که بله ، دوران سیاه تمام شد و ما دوباره آمدیم. دوباره باز ۸ سال دولت را در اختیار داشتند اما وقتی در سال ۸۴ رای نیاوردند نمی توانستند تحمل کنند و آن فتنه در سال ۸۸ شکل گرفت. چهار سال در قدرت نبودند، انگار که مثلا چه شده است! خب آنکه رای مردم است دیگر.

سال ۸۴ که به اصطلاح خود دولت شما انتخابات را برگزار کرده بود. اینکه می گویم مرز قانون، دقیقا بحث اینجاست که مرز آزادی سیاسی از بازی سیاسی روشن می شود. این نمی شود که اگر من رای آوردم، همه چیز خوب باشد، اگر رای نیاوردم، همه چیز بد، اگر من رای آوردم بگوییم بله، همه چیز درست بود و اگر رای نیاوردم بگوییم دیکتاتوری بود، تقلب بود. اختلاف ۱۱ میلیون را نمی پذیرید، حالا شما می بینید سال ۹۲ آقای روحانی ۲۵۰ هزار بیشتر رای آورد، همه رقبا به ایشان تبریک گفتند. خب ایشان منتخب مردم واقع شد؛ اینکه بنده با ایشان نگاه های متفاوت دارم جای خودش اما فعلا ایشان منتخب رای مردم واقع شده است. اتفاقا جمهوریت یعنی همین، اینکه من فکر می کنم حرف من درست است و به دلایلی منتقد ایشان هستم به این معنا نیست که حالا که ایشان عهده دار کاری شده است، دیگر در جهت تقویت نظام و ارکان آن کاری نکنیم اتفاقا باید تقویت هم بشود. آن مرزی که به نظر من وجود دارد، آن مرز قانون است و بیشتر از آن نیست. برخی افراد وقتی روند جامعه یا حکومت به نفع شان نیست و به نفع شان شکل نمی گیرد، می گویند باید همه چیز را به هم بزنیم. این غلط است.

در مورد آزادی فرهنگی چطور فکر می کنید؟ چون بالاخره نسل جدید کم کم وارد عرصه های اجتماعی می شود و مخصوصا نسل چهارم با نسل های قبل از خودش تفاوت هایی دارد، چه برسد به نسل های بالاتر از ما. از این زاویه و از نظر فرهنگی چطور فکر می کنید؟

به نظر من فرهنگ هم مقوله جدایی نیست. فرهنگ هم مثل سیاست و اقتصاد است، ولی از آنها مهم تر است، انقلاب ما یک انقلاب فرهنگی بود. اصلا مزیت نسبی اش فرهنگ است، اصلا آن چیزی که با آن توانست طرف مقابل را به زمین بزند به اذعان خود طرف مقابل، فرهنگ ما بود. اگر در انقلاب پیروز شدیم مرهون یک سازوکار نظامی یا یک تشکیلات حزبی نبود، بلکه غلبه فرهنگی بود. باور عمومی جامعه، انتخاب اسلام شد. ما در دفاع مقدس که سخت ترین مقابله ها و به اصطلاح تقابل جنگ افزاری و سخت افزاری است با قدرت فرهنگی پیروز شدیم. نقطه قوت ما، فرهنگ ماست که می توانیم به آن افتخار کرده و ببالیم. اتفاقا آنها فقط نمی خواهند فرصت های اقتصادی شما را بپوشانند، آنها می خواهند فرصت های فرهنگی شما را هم بپوشانند. آنها می خواهند قوت فرهنگی شما راضعف فرهنگی شما نشان دهند. دلیل آن هم شاید ناشی از ضعف برخی از دستگاه های ما باشد. من معتقدم که اتفاقا فرهنگ عرصه قوت ماست.

اگر کسی در جنگ سخت افزاری و جنگ افزاری مقهور قدرت فرهنگی شما شد، در جنگ نرم افزاری که باید حتما از شما شکست بخورد، چون شما با فرهنگ توانستید بر جنگ افزار و سخت افزار غلبه کنید. البته فرهنگ با سلیقه فرق داشته و ریشه قوی و عمیق اساسی دارد و آبشخور خیلی غنی دارد. هر زمینه فرهنگی می تواند با اندیشه دینی تعالی پیدا کند و شکوفا شود. اینکه شما می بینید بیش از ۲۴۰ شبکه ماهواره ای فقط برای فضای ایران برنامه درست می کنند این که برای پر کردن اوقات فراغت مردم ما نیست، بلکه از همین قدرت فرهنگی انقلاب احساس نگرانی می کنند. احساس می کنند که این فرهنگ قوتی دارد که می تواند الگو و تکثیر شود. می تواند در پیشتازی تمدن غرب که پنج قرن بی رقیب پیش می رفته، رقیب تمدنی جدی باشد. او تمام توانش را آورده. به نظر من ما نباید در فضای فرهنگی مقهور بشویم. اتفاقا ما باید در اینجا با اعتماد به نفس و ابتکار عمل وارد شویم، نه اینکه تدافعی و منفعل باشیم و متاسفانه خیلی از حرکت های امروز منفعلانه است.

برخی از جامعه شناسانی که گرایش اصلاح طلبی دارند و برخی سیاسیون آنها صحبت از فروپاشی می کنند، اساسا از موضع همان معلم علوم سیاسی، شما نشانه های چنین چیزی را می بینید؟ تعبیر بیرونی آن براندازی و تعبیر داخلی آن فروپاشی است.

نه، اتفاقا من کاملا برعکس می گویم. چیزی که ما اتفاقا داریم به آن نزدیک می شویم، فروپاشی رژیم تحریم های آمریکاست. آمریکا به آخرین گزینه های خود در برابر ملت ایران رسیده است و چون فکر می کنند گزینه موثر چندانی برای مقابله با ما ندارند احساس می کنند که باید به عنوان آخرین گزینه هایشان القای فروپاشی کنند درحالی که چنین چیزی نیست. اینکه دارم می گویم شعار نیست، بلکه این تحلیل من براساس مولفه هایی است. آنها می بینند بین مردم و نظام هنوز رابطه ای مستحکم وجود دارد. سال ۱۳۶۰ دهها مسئول شهید شدند؛ رئیس جمهور، نخست وزیر، مسئولین بالای قوه قضائیه و همه اینها، ولی کما کان نظام سرپا ایستاد در حالی که چهار استانش هم اشغال بود. اینها که کم نبود. چرا فروپاشی شکل نگرفت؟ به این دلیل بود که رابطه مردم و نظام مستحکم بود.

بعد ۸ سال جنگ داشتیم که کم نبود و بسیار سنگین بود، ولی باز هم فروپاشی شکل نگرفت. بعد شما می بینید که با وجود همه این فشارها فقط مقاومت نکردیم، بلکه موفق هم شدیم و پیشرفت هم کردیم. تکثیر هم شدیم. قدرت منطقه ای یکی از مولفه هاست. در خیلی از شاخصها موفقیت های زیادی داشتیم که اینها مرهون زحمات و خدمات همه دولتها و روند رو به رشد انقلاب است. الان تمام تلاش آنها این است که این موفقیت ها را بپوشانند. کفر یعنی پوشاندن. تحقیقی مفصل در مورد شاخصهای مثبتی که ایران در آنها جزو ۱۰ کشور اول دنیاست، انجام گرفته است؛ یا مثلا شاخص امید به زندگی در سال ۵۷، در ایران ۵۵ سال بوده اما حالا ۷۷ سال در مردان و ۷۸ سال در زنان است. با وجود تحمیل جنگ و فشار و تحریم و همه اینها این رقم کمی نیست. این شاخص ها را که ما نساختیم، WHO داده است. اردیبهشت از بانه به سنندج می رفتیم، به ما گفتند که مدرسه ای اینجاست که سپاه ساخته و برویم این مدرسه را ببینیم. روستای بن بستی که با جاده حدود ۵۰۰ متر اختلاف س طح داشت در شیب دره در منطقه ای کوهستانی که ۲۵ خانوار جمعیت داشت اما آنچه مهم بود و توجه را جلب می کرد لوله کشی گاز این روستا بود. بعد که سوال کردم، گفتند که بیش از ۹۰ تا ۹۵ درصد روستاهای استان کردستان گازکشی هستند. همه اینها هم در همین سال های پس از انقلاب صورت گرفته است. امروز جاده هایی که در ایران داریم، قابل توجه، استاندارد و قابل دفاع هستند. و مثال های فراوان دیگر به ویژه برخورداری کشور از نیروی انسانی تحصیلکرده و جوان؛ البته ویژگی انقلاب این بود که به قله ها نگاه می کرد و انتظار انقلابی این است که به اینها اکتفا نشود. باید مدام به سمت قله برویم.

آقای دکتر ، وضعیت دستگاه های رسمی نظام با مردم را چطور شما ارزیابی می کنید؟ چقدر مطلوب است و چقدر می تواند ارتقا پیدا کند؟ و اساسا نارضایتی وجود دارد و به نظر شما از دولت است یا نظام؟ از کجاست؟

در سال ۹۲ من یک برنامه تلویزیونی در انتخابات را کاملا به این موضوع اختصاص دادم. اولین جلسه ای هم که بعد از انتخابات با آقای روحانی داشتم به ایشان گفتم که شما نگاهی برای اداره کشور داشتید و من نگاه دیگری دارم اما این ماشین دیوان سالاری دولت ایرادات جدی و اساسی دارد، چون مثل ماشینی می ماند که ش ما مدام برایش هزینه می کنید، ولی چند قدم نرفته دوباره می ایستد. به ایشان گفتم اگر می خواهید موفق باشید اولویت اول تان را بر این بگذارید که این ماشین راه بیفتد. الان هم معتقدم که این دستگاه بوروکراسی و دیوان سالاری ما ضعف های جدی و اساسی دارد و عاجز از آن است که بتواند موضوعی را به شکل صحیح به فرجام برساند. مثلا اگر بودجه کشور را به یک منبع آب تشبیه کنید، اگر از ظرفیت آن باید ۱۰۰ باشد ممکن است یک روزی ۹۰ یا ۴۰ لیتر آب داشته باشد، اما مساله اصلی این است که این منبع با لوله ها و شلنگ هایی دارد آب را به باغچه ها می رساند که اکثر این آب هرز میرود، لذا شما می بینید که وقتی منبع پر است یا وقتی که ۴۰ یا ۹۰ لیتر است، فرقی نمی کند، به خاطر پوسیدگی و فرسودگی لوله ها. یکی از وظایف دولت اصلاح همینهاست. کار اساسی و اصلاح که گفتم منظورم همین است. اینکه چهار تاشعار به نفع این یا آن بدهیم اصلاح نیست. در سال ۹۲ یکی از چیزهایی که من بیان کردم و مربوط به دولت قبل هم بود گفتم ما ۷۰ هزار میلیارد تومان معوقه بانکی داریم که بخش عمده آن مربوط به صد تا صدوپنجاه نفر است، یعنی ۱۱ هزار میلیارد آن مربوط به ۲۳ نفر است. دولت مقتدر و کارآمد یعنی اینکه اجازه ندهد منابع ملت هرز برود. امروز پس از ۵ سال آن ۷۰هزار میلیارد نه تنها صفر نشده است بلکه، ۱۵۰ هزار میلیاردشده . این نشان میدهد که دولت کماکان همان ایرادها را دارد.

اتفاقا یکی از اشکالاتی که وجود دارد همین است که عده ای می خواهند اشکالات این نظام دیوان سالاری را پای نظام بگذارند و می گویند که چارچوب نظام اشکال دارد درحالی که چارچوب نظام می گوید که اینها باید اصلاح شوند و آنهایی که به اسم منتخب مردم آمدند، وظیفه داشتند این ضعف ها را برطرف کنند. این اشکالات باید در اولویت قرار گیرد و به طور جدی به آن پرداخته و برطرف شود. موفقیت های ما اتفاقا وقتی بوده که توانسته ایم آن ساز و کارها را در حوزه هایی اصلاح کنیم و به آن سازوکارها روح جدیدی بدمیم که مهم ترین آن در دفاع مقدس بود. تصور دشمن این بود که در ایران انقلاب شده و در ساختار دفاعی و فرماندهی و ... مشکلاتی دارد، ولی امام ارتش را منحل نکرد، بلکه آن را تقویت کرد و در کنار آن سازوکارهای مردمی دفاع مقدس به همت سپاه و بسیج نیز شکل گرفت که شما دیدید به دنبال آن خرمشهر آزاد شد.

پس از اینکه آمریکا از برجام خارج شد و وعده برگشتن دوباره تحریم ها را داد، آقای روحانی موضعی تقریبا سفت و سخت گرفت و چرخش داشت. رهبری هم اظهار موضعی در مورد رابطه با آمریکا داشتند و به نظر می رسید آقای روحانی این بار نرم تر در صحبت هایشان از واژه «پل» استفاده کردند. نظر شما در ارتباط با موضع رهبری چیست و اینکه برخی می گویند انگار این دولت بدون مذاکره با آمریکا نمی تواند پیش برود. احساس شما چیست؟

ما باید تصویر صحیحی از واقعیت داشته باشیم. حداقل نگاه ما این بوده است که در قدیم هم می گفتیم موضوع هسته ای یک بهانه است و علت نیست. برخی اما می گفتند اگر ما ادبیات مان را خوب کرده و لبخند بزنیم و رفتارمان صحیح باشد، این مشکلات حل می شود. ما باید درک صحیحی از رفتار آمریکا نسبت به ایران داشته باشیم که البته پیچیده هم نیست و روشن است. مثلا در موضوع حقوق بشر رئیس رژیم آمریکا به عربستان سعودی می رود و با آنها رقص شمشیر می کند و حرفی هم از حقوق بشر نمی زند. آنها می دانند که ایران از مقاصد و رفتارهای صلح آمیز، انحرافی نداشته است ولی از طرفی می بینید که آمریکایی ها در همین منطقه با کشورهایی که حتی سلاح هسته ای به دست آورده اند، چه روابط دوستانه ای دارند. مثلا در همین بحث FATF کشورهایی که دولت ندارند یا دولت های متزلزل دارند، مثلا سومالی یا برخی دیگر کشورها هیچ کدام در لیست سیاه قرار ندارند، ولی ایران را که هجدهمین اقتصاد دنیاست هدف می گیرنده معلوم می شود که اینها بهانه است. اگر شما این درک صحیح را نداشته باشید و فکر کنید شما باید کارهایی کنید تا مشکل حل شود، نتیجه این می شود که ما اگر فراتر از تعهدات مان هم عمل کنیم اما نتیجه آن می شود که اکنون با آن مواجه هستیم. مثلا آنها گفتند ۱۳۰ تن آب سنگین داشته باشید و ما حتی به ۱۲۰ تن اکتفا کردیم، ولی باز هم رفتارشان عوض نشد! شما اگر بررسی تاریخی و تجربی هم بکنید، متوجه می شوید اعتماد به آمریکا غلط است. حالا من شنیدم که کسی گفته ناامیدی امروز محصول انتقادات کسانی است که به برجام ایراد می گرفتند؛ این یعنی تجربه نگرفتن و خطر تکرار اشتباه. الان باید روشن شود که کدام روش درست است، صرف نظر از افراد، چون همه می خواهند ان شاء الله به کشور خدمت کنند. کدام روش درست و قابل دفاع است؟ کدام روش بهتر می تواند ما را به نتیجه برساند؟ کدام روش ما را از مشکلات نجات داد و توانست موفق کند؟ کدام روش توانست برای ما پیشرفت و رفاه بیاورد؟

مبنای این تفکر، واقعیت آنارشیک روابط بین الملل را قبول دارد؟ یا اینکه آقای روحانی و تیم ایشان این را به این معنا قبول ندارند که قدرت بالاخره مهم است.

نه ، آنها هم قبول دارند و شاید هم بیشتر . دو تفکر وجود دارد؛ تفکر انقلاب اسلامی تفکری واقع بینانه است که می گوید قدرت هایی در دنیا تحت عنوان قدرت های بزرگ تر هستند که مناسبات خود را دارند. تفکر دوم هم این را قبول دارد اما تفاوت این دو این است که تفکر دوم همه واقعیت را نمی بیند و می گویند نباید با این قدرت ها درگیر شد؛ غافل از اینکه این تو نیستی که درگیر می شوی، اوست که درگیر خواهد شد. مگر در سال ۱۹۰۷ یا ۱۹۱۹ مردم ایران با روس و انگلیس درگیر بودند؟ اینها که مشغول خودشان بودند. آنها بودند که می آمدند ایران را بین خود تقسیم می کردند. در همین ۲۸ مرداد مگر اینها به آمریکا اعتماد نکردند و می خواستند با کمک آمریکا جلوی انگلیس بایستند؟ توانستند؟ همچنان که امروز عده ای فکر می کنند با انگلیس و اروپا می توانند جلوی آمریکا بایستند. تجربه اشتباه بودن این مساله را نشان داده است. الان تنها موضوع مبنای نظری بحث مطرح نیست، بلکه تجربه تاریخی هم مطرح است. ما باید در کی واقع بینانه و مبتنی بر تجارب تاریخی داشته باشیم، آن تفکری که می گوید دنیا دنیای قدرت است، یک واقعیت را ندیده و آن اینکه این قدرتها فعال مایشاء نیستند و از سوی دیگر باید جمهوریت و قدرت ایمان مردم را باور داشت. اینها کسانی هستند که بیشتر از آنکه روی قدرت مردم و توانمندی های داخل حساب باز کنند روی قدرت طرف مقابل محاسبه می کنند. واقع بینی امام (ره) این بود که بر مبنای جنبه های نظری و ارزشی اندیشه اش، قدرت ایمان مردم را به عنوان یک واقعیت شناخت. از آن طرف شکست پذیر بودن قدرت های بزرگ را هم شناخت، سیر این چهل سال نشان داده که هر جا صحنه نبردی بین ما و آمریکا شکل گرفت، ایران پیروز شد. او می خواست شاه بماند ولی شاه رفت. او می خواست در جنگ صدام پیروز شود اما صدام رفت. او می خواهد که ما پیشرفت نکنیم، ولی الان ما در خیلی از عرصه ها پیشرفت کرده ایم. آنهایی که می گویند واقع بین هستند، خب این واقعیت ها را هم در سیاست خارجی ببینند. به نظر من جریانی هست که می خواهد واقعیتها گزینشی و از دید قدرت های بزرگ دیده شود. این از نگاه علمی هم غلط است. نمی توان واقعیت را فقط از نگاه کسی که در مقابله با توست و به شکل گزینشی دیده

بحثی که خیلی در مورد شما مطرح می شود، بحث پیشنهادات غرب در آلماتی است. می گویند در همان جامی شد توافقی کرد و پرونده را در همان جا جمع و جور کرد. واقعیت موضوع چه بود؟

روند پرونده در زمان ما در سه بخش فنی، حقوقی و سیاسی سیری داشت. من این را بارها گفتم. در بخش فنی سیر آن این گونه بود که ما روز به روز دستاوردهایمان بیشتر می شد. مثلا ۳ درصد ما به ۲۰ درصد می رسید و ۳ هزار دستگاه هان، ۱۹ هزار دستگاه می شد. اراک به پیشرفت زیادی رسید و موادمان ۱۰ هزار کیلوگرم شد و این قدرت چانه زنی ما را زیاد می کرد. به لحاظ حقوقی هم آژانس اعلام کرده بود که ما ۶ مساله حل نشده داریم که ما آنها را همان زمان در مدالیته ای که با آژانس نوشته شد حل کردیم، آژانس نوشت که اینها دیگر مسائل باقیمانده نیستند و همه آنها حل شدند. به لحاظ سیاسی هم این روند پیشرفت داشت ، یعنی در «ژنو ۱» در همین تابستان ۸۷، طرف مقابل که می گفت ایران تا قطعنامه ها را اجرا نکند، من نمی آیم در گفت وگوها بنشینم، با اینکه زمان بوش بود و می گفتند او دیوانه است اما آمدند و خودشان در گفت وگوها نشستند، یعنی تنازل پیدا کردند. شش قدرت بزرگ چه وقت پای میز مذاکره آمدند سال ۸۷، نه سال ۹۲. این اولین تنازلشان بود. در «وتو ۲» همین هایی که می گفتند کسی نباید با ایران فعالیت و همکاری هسته ای داشته باشد، خودشان آمدند و به ما پیشنهاد تبادل مواد هسته ای دادند. در «ژنو ۳» آمدند و قبول کردند که گفت و گوها برای همکاری حول مسائل مشترک باشد، تا استانبول ۱ و ۲ و بغداد و... در آلماتی بحث ما درباره نطنز و ۳ درصد نبود. راجع به ۲۰ درصد و فردو بود. تازه ما به عنوان یک موضوع همکاری » با آنها در این مورد صحبت می کردیم ، نه اینکه آنها بیایند به ما بگویند حق و تکالیف ما چقدر باشد.

همیشه ما بیان می کردیم که نه حق کمتر از آنچه در آن.پی.تی آمده می پذیریم و نه تکلیف بیشتر، بنابراین آنها آمدند و پیشنهادهایی را دادند. حدود ۲۵ موضوع و بند را نوشته بودند و به ما دادند و ما گفتیم که آنها را بررسی می کنیم. در آلماتی ۲، ما بیان کردیم که از این ۲۵ پیشنهاد، ۵تای آنها را که با حقوق ما تعارض ندارد می توانیم به عنوان گام اول بپذیریم و گفتیم حالا شما در ازای آن چه کار می کنید و آن را تعریف کنید. آنها اینجاگیر کرده بودند که من در مناظره سال ۹۲ بیان کردم. آنجا نماینده انگلیس آمد و گفت که بین ما و شما صد کیلومتر فاصله است و ما به شما طرحی ۲۵ کیلومتری دادیم که این قدر شما بیایید تا ما هم همین قدر بیاییم، حالا شما ۵ کیلومتر را انتخاب کردی و می گویی ۵ کیلومتر هم شما بیایید، گفتم کجای منطق این کار غلط است؟ برای ۲۵ کیلومتر شما آمادگی دارید که دو هفته اینجا بنشینیم و بحث کنیم؟ که خانم شرمن به او گفت دیگر ادامه نده. و من گفتم گام ها باید با هم متوازن و متناسب و هم زمان و در جهت همکاری باشند. اینکه شما بخواهی هم ۵ کیلومتر من و هم ۵ کیلومتر خودت را تعریف کنی که دیگر مذاکره نمی شود، اسمش دیکته است. مثلا اینکه می گویید تحریم خرید محصولات پتروشیمی از جانب اروپا برداشته شود. ما به چنین چیزی اصلا نیاز نداریم، چون به اندازه کافی محصولات پتروشیمی ما در بازار غیر اروپایی به فروش می رود، بعد گفتند باید با پایتخت هایشان مشورت کنند.

البته بعدا در توافق ژنو در ازای امتیازات فراوانی که ایران داد از جمله امتیازاتی که به اصطلاح آنها دادند همین لغو تحریم خرید محصولات پتروشیمی از ایران توسط اروپا بود. خب طبیعی است چنین توافق غیر متوازنی نمی توانست مورد قبول ما باشد چون برخلاف مصالح ملی بود اگرچه در آستانه انتخابات می توانست مثل توافق ژنو، بلکه بیشتر از آن برد تبلیغاتی داشته باشد. ما معتقد بودیم اگر رویکرد مقاومت در مذاکرات ادامه پیدا می کرد، می توانست منجر به ادامه تنازل طرف مقابل از مواضعی که داشت بشود چنانکه بعدها اوباما و کری اعتراف کردند رژیم تحریم های آمریکا در آستانه فروپاشی قرار گرفته بود.

شرایط آن موقع کشور شرایط خاصی بود و واقعا دوقطبی سازش۔ مقاومت به وجود آمده بود و همان طور که بعد از انتخابات هم نشان داد، تا حدود زیادی آن طیف مصالحه گر در فضای سیاسی کشور هژمون بودند. برخی معتقدند حضور شما در انتخابات این دو قطبی را ایجاد و وارد فضای انتخابات کشور کرد، یعنی این تحلیل را نداشتید که فضا ممکن است در آن دوران به نفع طرف مقابل باشد؟

انتخابات بر همین مبنا شکل می گیرد دیگر. شما وقتی می گویید جمهوری اسلامی، باید برای جمهور دو تفکر را نشان بدهید. رقایت واقعی همین است دیگر. شما باید بگویید که مردم من فکر می کنم راه حل کشور این است. راه حل اینکه شما پیشرفت کرده، به تعالی موفقیت و رفاه برسید و مشکلات را پشت سر بگذارید این است و دیگری هم تفکر خود را بگوید. اتفاقا انتخابات باید جایی باشد برای شفافیت دو دیدگاه که مردم انتخاب کنند . شرایط سال ۹۲ چه بود؟ بعدها اوباما به صراحت گفت رژیم تحریم ها نزدیک به فروپاشی بود و ما اگر توافق ژنو را انجام نمیدادیم، این تحریم ها داشت کارایی خود را از دست میداد. چون آنها وقتی تحریم ها را شروع کردند توانستند فروش نفت ما را به ۷۰۰ هزار بشکه برسانند

اما مرداد ۹۲ فروش نفت و میعانات ما 1/5 میلیون شده بود، یعنی داشت برمی گشت و آنها این را می فهمیدند. الان هم این حماقت ترامپ است و ان شاء الله اگر ما درست عمل کنیم، تحریم ها را که یک بار تا آستانه فروپاشی آنها رفتیم، ان شاء الله فرو خواهد باشید و این اهرم برای همیشه از دست طرف مقابل درخواهد آمد. آن موقع باور ما این بود که مقاومت های ملت جواب داده و به سوی موفقیت ها داریم پیش می رویم ، اما عده ای در آن زمان در این باور عمومی تردید ایجاد کردند. مردم می دیدند این تردید از طرف های مختلف ایجاد می شود. می دیدند حتی برخی از کسانی که به ظاهر در جریان ما بودند، دارند همین حرف های طرف مقابل را می زنند، ایجاد تردید باعث می شود که چه بساء باور عمومی نسبت به یک رویکرد صحیح دچار تردید شود. مثلا جریان طرف مقابل ما، در انتخابات می گفت که اگر ما ادبیات مان را خوب کرده و لبخند بزنیم و برویم گفت وگو کنیم، این حرف ها پیش می رود. این بحث آنها بود. از طرفی همان طور که در مناظره ها مردم دیدند آقای ولایتی هم که در این جناح بودند، تصویری از گفت وگوهای آلمانی ارائه کرد و گفت در آلماتی آنها آمدند مصالحه کنند، ولی ما نپذیرفتیم. خب مردم می گویند اگر داشته حل می‌شده، پس چرا حل نکردید؟ این تصویری بود که ارائه شد. من گفتم این تصویر غلط است. متن مذاکرات موجود است اینکه می گویم وحدت مهم است این است، منظور وحدت قبیلگی که نیست، وحدت گفتمانی مهم است، تجربه این پنج سال همین بود که حالا کم کم مردم با این آشنا شوند که کدام رویکرد درست بود و آیا این حرف ها که برخی دوستان می گفتند درست بود؟

گفتمان دولت سایه برای مجلس هم فعالیت می کند؟

امن معتقدم این گفتمان و کار گفتمانی مثل کاشت گندم است، طبیعتا وقتی شما گندم می کارید ، خواه ناخواه کاه هم کنار آن در می آید. اگر افکار عمومی مردم به آنچه صواب و صحیح است نزدیک تر شد. انتخاب آنها هم به گزینه صحیح و اصلح نزدیک تر خواهد شد، لذا در هر انتخاباتی چه مجلس، چه شورای شهر و ... باید کار اصلی این باشد که نگاه مردم را به آنچه صحیح است، نزدیک کنید.

ارسال نظر: