دستگیری سفیر انگلیس مقابل دانشگاه امیرکبیر

کدخبر: 2344074

سفیر انگلیس در تهران به دلیل تحریک و ساماندهی تحرکات مشکوک در مقابل دانشگاه امیرکبیر برای ساعاتی بازداشت و سپس آزاد شد.

در جریان تجمع غروب دیروز جمعی از افراد در مقابل دانشگاه امیرکبیر، سفیر انگلیس در تهران که در میان تجمع حاضر و اقدام به سازماندهی و تحریک و هدایت برخی اقدامات رادیکال و ساختارشکنانه بود برای ساعاتی بازداشت شد.

مراتب اعتراض پس از بازداشت به او گفته شد. این سفیر ساعاتی بعد آزاد شد اما گفته می شود امروز احضار و موضوع پیگیری خواهد شد.

منابع مطلع گفتند مغازه ای روبروی دانشگاه امیرکبیر محل اصلی هماهنگی های سفیر انگلیس در این ماجرا بوده است.

«خبرگزاری تسنیم»

ارسال نظر: