فقر ایده جریانات سیاسی در انتخابات

خطر مجلسی سیاسی در خلاء ایده حکمرانی

کدخبر: 2345135

آنچه در میان جریانات سیاسی حاضر در عرصه انتخابات اعم از اصولگرایان، اصلاح طلبان و عدالتخواهان مشترک است «فقر ایده حکمرانی» است. جریانات مختلف سیاسی صرفا با گفتمان سلبی و دعواهای سیاسی سعی دارند رقیب را از عرصه خارج کنند در حالی که معلوم نیست ایده آنها برای مدیریت مجلس و آینده این نهاد قانونگذار چیست.

نسیم آنلاین ؛ حسین رضایی: در حالی که کمتر از یک ماه به یازدهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی مانده و نتایج تایید صلاحیت ها نیز اعلام شده است و آرایش کلی لیست ها و جریانات سیاسی در حال آشکار شدن است اما تاکنون از همه جریانات سیاسی چیزی جز همان حرف ها و دعواهای همیشگی عرصه سیاست مشاهده نشده است.

جریاناتی که تا کنون در عرصه انتخابات وارد شده و بصورت رسمی اعلام موجودیت کرده اند اعم از شورای ائتلاف نیروهای انقلاب( شانا) ، اصلاح طلبان و جمعی به نام مجلس عدالتخواه می باشند.

۱. شورای ائتلاف نیروهای انقلاب (شانا):‌ شانا همان جمعی از احزاب و افراد اصولگرا هستند که در انتخابات های مختلف با نام‌های مختلفی چون جمنا یا جبهه متحد اصولگرایان و... ظاهر می شود. این طیف سیاسی که از مدت‌ها پیش فعالیت انتخاباتی خود را آغاز کرده است تاکنون تنها تمرکز و مواضع آنها پیرامون نحوه بستن لیست انتخاباتی و سازوکارهای مجامع عمومی و امثالهم بوده است. هرچند شعار نجات اقتصادی را برگزیده اند اما تنها از وجه سلبی و نفی دولت روحانی جلو آمده است و هیچ حرف ایجابی و مشخصی برای افکار عمومی ارائه نکرده اند.

۲. اصلاح طلبان:‌ جریان اصلاحات که این روزها فعال تر از قبل عمل می کند و جلساتی در سطح سرانی چون خاتمی و عارف و ناطق نوری برگزار می کند و رایزنی های آنها با محوریت افرادی چون عارف شدت یافته هرچند در ظاهر با مظلوم نمایی اعلام می کنند حضوری جدی در انتخابات نخواهند داشت اما آنچه از شواهد برمی‌آید بصورت جدی مشغول تنظیم لیست های انتخاباتی هستند. اما اصلاحات با یک چالش اساسی روبرو است، آن هم اینکه اصلاح طلبان در عملکرد ضعیف و خسارت بار دولت روحانی شریک هستند و در برابر مردم پاسخی نخواهند داشت. تمام تلاش این طیف سیاسی برای جداکردن خود از خرابی های طیف دولت و لیست امید در مجلس دهم است، امری که تاکنون در آن موفق نبوده اند. از طرفی با طرح دوگانه های کاذب و مسائل حاشیه ای چون حصر و گشت ارشاد و امثالهم سعی در تحریک افکار عمومی علیه رقیب انتخاباتی دارند. این طیف هم تاکنون جز این اقدامات و حرف های سیاسی سلبی گفتمان و چارچوب مشخصی برای آینده مجلس و کشور ارائه نکرده است.

۳. مجلس عدالتخواه: جریان سومی که در انتخابات اخیر ظهور کرده و مدعی حرف های متفاوت است طیفی از جریان عدالتخواه است که با شعار «مجلس عدالتخواه» وارد عرصه شده است. این طیف که غالب چهره های آنها جوان هستند محوریت گفتمان و حرکت انتخاباتی آنها فسادستیزی و نفی دو جریان ذکر شده در بالا بوده است. هرچند تاکنون از نحوه و چیدمان لیست انتخاباتی آنها خبری مخابره نشده است، اما آنها ۹ محور را به عنوان لیست برنامه های خود منتشر کرده اند که فارغ از بررسی محتوای آن اقدام حداقلی و ضروری به نظر می رسید.

نهایتا اینکه متاسفانه آنچه در میان جریانات سیاسی حاضر در عرصه انتخابات اعم از اصولگرایان، اصلاح طلبان مشترک است «فقر ایده حکمرانی» است. جریانات مختلف سیاسی صرفا با گفتمان سلبی و دعواهای سیاسی سعی دارند رقیب را از عرصه خارج کنند در حالی که معلوم نیست ایده آنها برای مدیریت مجلس و آینده این نهاد قانونگذار چیست! نسبت آنها با مسائل مهم کشور اعم از فساد اقتصادی، معضل بانک ها، مساله خصوصی سازی، تعارض منافع، شفافیت، اصلاح نظام مالیاتی و ...چیست؟

فقر ایده در عرصه حکمرانی موجب می شود صرفا ویترین مجلس از جریانات سیاسی تغییر کند، اما محتوا و گرایش مجلس کماکان ثابت بماند و مجلس بیشتر از هرچیزی محفل زد و بند و لابی های اصحاب قدرت و ثروت شود.

ارسال نظر: