فقدان برنامه محوری؛ چالش اساسی اصولگرایان

کدخبر: 2346668

آنچه ضروری به نظر می رسد و موجب رشد و ارتقای گفتمانی انتخابات و مردم نیز خواهد شد و البته همه جریانات سیاسی و جریان اصولگرا باید پاسخ دهند این است که برنامه ها و ایده حکمرانی آنها چیست؟

نسیم آنلاین ؛ حسین رضایی:‌ تنها پنج روز تا زمان یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی باقی مانده است و اصولگرایان که از یکسال پیش فعالیت انتخاباتی خود را در قالب شورای ائتلاف نیروهای انقلاب و سازوکارهای پیچیده و زمان بر طراحی و پیش برده اند که تاکنون هیچ برنامه مدون و ایده مشخصی ارائه نکرده اند.

اصولگرایان پس از یکسال برگزاری جلسات متعدد تمرکز آنها بر ارائه لیست انتخاباتی واحد بود. که البته در این امر نیز موفق نبودند و امروز با دو لیست شورای ائتلاف نیروهای انقلاب ( شانا) و لیست جبهه پایداری وارد کارزار انتخابات شده اند. این جریان طی این مدت طولانی و در حالی که کمتر از یک هفته تا زمان انتخابات مانده است تاکنون هیچ برنامه چارچوب دار و مشخصی برای مدیریت مجلس و ایده های حکمرانی برای کشور از منظر خود ارائه نکرده است.

آنچه ضروری به نظر می رسد و موجب رشد و ارتقای گفتمانی انتخابات و مردم نیز خواهد شد و البته همه جریانات سیاسی و جریان اصولگرا باید پاسخ دهند این است که برنامه ها و ایده حکمرانی آنها چیست؟ برای معضلات کنونی کشور اعم از مساله بانک، خصوصی سازی ها، فساد، کسری بودجه و اصلاح نظام مالیاتی، عدم شفافیت و وجود تعارض منافع در کشور و...چه راهکار و نگاهی دارند؟ مردم پیش از رای دادن به افراد باید بدانند به چه ایده و نگاه فکری رای می دهند.

هر دو لیست اصولگرایان باید به این سئوالات پاسخ شفاف و مدون و چارچوب دار بدهند تا معلوم باشد قرار است مردم به چه گفتمانی می خواهند رای بدهند. وگرنه با متوقف شدن بر نگاه های سلبی و نفی جریانات رقیب بدون ارائه حرف های ایجابی و کارشناسی باید شاهد مجلسی سیاسی باشیم که صرفا ویترین سیاسی آن تغییر خواهد کرد بدون آنکه گرایشات و جهت های تصمیم گیری آن تغییر کند. در این صورت آنچه در مجلس آتی بیش از هرچیزی چون مجلس دهم اهمیت و ضریب پیدا می کند لابی های پشت پرده و تصمیمات سیاسی است نه جهت گیری های فکری و برنامه های کارشناسی.

ارسال نظر: