شفافیت؛ سنگ محک کاندیداهای انتخابات

کدخبر: 2346785

شفافیت می تواند یکی از معیارهای مهم و قابل سنجش برای رای دادن به افراد و لیست های انتخاباتی باشد. جریانات و افرادی که امروز که به دنبال آرای مردمی هستند، حاضر به شفافیت نیستند قطعا با ورود به مجلس هیچگاه حاضر به پاسخگویی نیز نخواهند شد.

نسیم آنلاین ؛ حسین رضایی: در حالی که در بیشتر کشورها حتی کشورهایی که از جهت سیاسی توسعه نیافته محسوب می شوند، شفافیت آرای اعضای پارلمان، شفافیت و پخش علنی مذاکرات صحن پارلمان ها، شفافیت منابع درآمدی و اموال نمایندگان و حتی شفافیت و اعلام عمومی هدایای اهدایی به نمایندگان پارلمان امری مرسوم و رایج است. متاسفانه در ایران هنوز این امر که خود می تواند مانع از بروز فسادهای گسترده گردد و موجبات اطلاع مردم از سرنوشت کشور را نیز فراهم کند، جا نیفتاده است. و علی رغم مطالبه عمومی مردم هنوز جریانات سیاسی و افراد حاضر در قدرت به آن تن نمی دهند.

در انتخابات پیش رو مراکز مردم نهاد، جریان های دانشجویی و همچنین فعالان رسانه ای موج و پویشی برای اعلام عمومی اموال و دارایی ها جهت پیوستن کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی راه انداخته اند. پویشی که با استقبال کاندیداهای جوان همراه شد و در اولین مرحله اموال و دارایی های خود را عمومی به اطلاع مردم رساندند. هرچند این امر نیازمند ارزیابی و صحت سنجی توسط دستگاههای نظارتی است اما به عنوان اولین قدم در مسیر تحقق شفافیت کاری ضروری و مناسب بود.

اما همین قدم ابتدایی نیز با سکوت کاندیداهای مسن تر جریان اصولگرا مواجه شد. و از طرفی در میان اصلاح طلبان تاکنون هیچکدام حاضر به اعلام عمومی اموال و دارایی های خود نشده اند. و حتی بالاتر از این حجه الاسلام مجید انصاری که سرلیست تمامی لیست های انتخاباتی جریان اصلاحات در انتخابات پیش رو می باشد در توییتی بحث شفافیت را ضد آزادی و دموکراسی خواند و نوشت:‌ « بحث شفافیت آراء نمایندگان یک حرکت تمامیت خواهانه و ضدآزادی و دموکراسی ست. در‌این صورت، نمایندگان حق دادن رأی مخالف برای برخی لوایح را از ترس ردصلاحیت و خوش نیامدن عده یی نخواهند داشت. این دام بزرگ اقتدارگرایان است. وگرنه حتی مردم حاضر نیستند برگه رأی شان را نشان دهند. #شفافیت_ساختگی»

اگر حتی با پیشفرض های جناب انصاری در دموکراسی غربی نیز تحلیل کنیم، معلوم نیست براساس کدام مدل دموکراسی شفافیت ضد دموکراسی است؟ در کدام کشور مورد علاقه جناب انصاری که پیشتاز دموکراسی هستند، شفافیت وجود ندارد؟ اساسا دموکراسی و محور بودن نقش مردم مگر جز با شفافیت عملکرد حاکمان محقق خواهد شد؟ معلوم نیست جناب انصاری و دوستانشان در جریان اصلاحات از چه چیزی واهمه و ترس دارند که حاضر نیستند به سازوکارهای شفافیت تن بدهند؟ آنها که هنوز به مجلس و صندلی های قدرت نرسیده اند اینگونه پاسخ مطالبه عمومی مردم به شفافیت را می دهند معلوم نیست وارد قدرت شوند با مردم چگونه برخورد خواهند کرد؟ البته از عملکرد دولت متبوع و محبوب شان کاملا روشن است، آنجا که تمامی قراردادها را محرمانه اعلام می کنند، آنجا که شبانه و بدون اطلاع مردم بنزین را گران می کند، آنجا که همه چیز محرمانه است و اگر کسی هم سئوال بپرسد با برچسب و تهمت مواجه می شود.

به نظر می رسد شفافیت می تواند یکی از معیارهای مهم و قابل سنجش برای رای دادن به افراد و لیست های انتخاباتی باشد. جریانات و افرادی که امروز که به دنبال آرای مردمی هستند، حاضر به شفافیت نیستند قطعا با ورود به مجلس هیچگاه حاضر به پاسخگویی نیز نخواهند شد.

ارسال نظر: