نیک بین: قرارداد ویلموتس برجام فوتبالی است

کدخبر: 2360083

نماینده مردم کاشمر گفت: قرارداد ویلموتس برجام فوتبالی است، وقتی شفافیت در کشور وجود ندارد چنین مسائلی پیش میآید و دو برابر بودجه بیماری های خاص را به یک سرمربی می دهند.

جواد نیک بین نماینده مردم کاشمر در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه 29 مرداد) قوه مقننه با اشاره به اخطار اصل سوم قانون اساسی، اظهار داشت: اینکه طرح و لایحه ای به کمیسیون تخصصی برمی گردد و یک ماه معطل می شود و میلیون ها تومان به کشور ضرر وارد می شود این است که ما به اصل سوم قانون اساسی عمل نمی کنیم.

وی با اشاره به موضوع مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت خود به خصوص در موضوعات سیاسی، افزود: تا وقتی شفافیت آراء در مجلس ایجاد و مصوب نشود قطعا مردم مشارکت عامه را در تعیین سرنوشت خود ندارند و نمی توانند بر من و شما نظارت کنند.

نماینده مردم کاشمر در مجلس خطاب به رئیس مجلس، گفت: شفافیت آراء را هرچه سریعتر در مجلس مصوب کنید تا مردم بدانند که نماینده خود چرا در این موضوع شرکت نکرده و یا به مباحث توجه نمی کند و در رأی گیری ها شرکت نمی کند؛ زمانی که نمایندگان در موضوعات مختلف شرکت نکنند خسارت های بزرگی برای کشور به همراه دارد.

نیک بین در بخش دیگری از تذکر خود با اشاره به قرارداد ویلموتس سرمربی سابق تیم ملی عنوان کرد: این موضوع برجام فوتبالی است، وقتی شفافیت در کشور وجود ندارد ده ها میلیارد از بودجه مملکت به کشور ضرر وارد می شود لذا دو برابر بودجه بیماری های خاص را به یک سرمربی می دهند و جریمه هم می شویم و ایران محکوم در این قضیه هم می شود.

قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به تذکر نماینده کاشمر اظهار داشت: موضوع شفافیت آراء در کمیسیون آئین نامه مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفته و کلیات آن به رأی گذاشته شده و رأی آورده است.

رئیس مجلس بیان داشت: براساس ماده 142 موضوع شفافیت آراء به کمیسیون مربوطه و مرکز پژوهش ها ارجاع داده شده تا بر این موضوع بیشتر تاکید شود، همین طور که از ابتدای مجلس یازدهم گفته شده یکی از رویکردهای مجلس یازدهم و خواسته نمایندگان است.

«خبرگزاری تسنیم»

ارسال نظر: