تصاویر: حضور «ربیعی» در جلسه هئیت دولت

کدخبر: 2360130

علی ربیعی دستیار ارتباطات اجتماعی و سخنگوی دولت که به کرونا مبتلا شده بود، پس از بهبود در جلسه امروز چهارشنبه هیئت وزیران حضور یافت. دفتر سخنگوی دولت روز ششم مرداد ۹۹ از مثبت شدن تست اولیه کرونای ربیعی خبر داد بود.

علی ربیعی دستیار ارتباطات اجتماعی و سخنگوی دولت که به کرونا مبتلا شده بود، پس از بهبود در جلسه امروز چهارشنبه هیئت وزیران حضور یافت. دفتر سخنگوی دولت روز ششم مرداد ۹۹ از مثبت شدن تست اولیه کرونای ربیعی خبر داد بود.

ارسال نظر: