کاسبان تسلیم مشغول به کارند!

کدخبر: 2363771

کاسبان تسلیم پیشاپیش رسما ستاد انتخاباتی جوبایدن را در تهران راه اندازی کرده اند. از روزنامه های زنجیره ای که هر روز با تیترهای خود به استقبال جوبایدن می روند تا پدرام سلطانی که رسما می گوید باید برای آمدن جوبایدن باید اسپند دود کرد!

نسیم آنلاین ؛ حسین رضایی: وقتی از کاسبان تسلیم حرف می زنیم از افرادی سخن می گوییم که با گرا دادن رسمی و علنی به طرف آمریکایی برای حراج مولفه های قدرت و امنیت آفرین کشور زمینه تحمیل خواسته های آمریکایی ها را در ایران فراهم می کنند. اما از سوی دیگر خود در این بازی خسارت بار برای مردم و کشور، کاسبی می کنند. آنها که روزی دقیقا مطابق طراحی عملیات روانی آمریکایی ها گفتند اگر هسته ای را متوقف کنیم، رشد اقتصادی خواهیم کرد و شرایط نامطلوب اقتصاد و تبعیض و فقر ماحصل توسعه صنعت هسته ای است.

اما این روزها باوجود اینکه بیش از 5 سال است در راکتور اراک بتن ریخته ایم، سانتریفیوژها را جمع کرده ایم، دانشمندان هسته ای امان را بازنشسته کردیم و عملا رشد و توسعه صنعت هسته ای را متوقف کرده ایم، می بینم دستاورد آن چیزی جز دلار 30 هزارتومانی و پراید 160 میلیونی و افزایش نرخ بیکاری و گسترش فقر و تبعیض نبوده است. اما در این میان عده ای هم بودند از این شرایط تحمیلی به کشور سوء استفاده خود را کردند و با سیاست های غلطی چون ارز 4200 تومانی جیب خود و شرکت هایشان را پر کردند.

یک نمونه پدرام سلطانی است که روزی از توقف صنعت هسته ای و لزوم توافق برجام برای رفع فقر می گفت و حالا کماکان با اینکه عملا چیزی از صنعت هسته ای نمانده است، در فراربه جلویی عامل فقر و مشکلات امروز کشور را توسعه صنعت هسته ای می خواند. اما در این میان آنچه ناگفته مانده است این است که جناب پدرام سلطانی از همین شرایط استفاده کرده و 1 میلیون دلار ارز 4200 تومانی و 145 هزار دلار ارز نیمایی دریافت کرده تا شرکت پرسال اش را بیش از پیش توسعه دهد ولو به قیمت فقرشدن مردم کشور!

کاسبان تسلیم که به همین مقدار هم راضی نیستند، حالا پیشاپیش رسما ستاد انتخاباتی جوبایدن را در تهران راه اندازی کرده اند. از روزنامه های زنجیره ای که هر روز با تیترهای خود به استقبال جوبایدن می روند تا پدرام سلطانی که رسما می گوید باید برای آمدن جوبایدن باید اسپند دود کرد! منتظران ایرانی جوبایدن این روزها دیگر تعارف را کنار گذاشته و هرکاری می کنند تا زمینه روی کارآمدن جوبایدن را فراهم کنند تا بلکه مجددا مذاکره ای شکل بگیرد و با معامله خسارت بار جدیدی برای مردم، آنها کاسبی خود را رونق دهند.

همین کاسبان تسلیم بودند که طی این سال ها همنوا با مقامات وزارت خزانه داری آمریکا به دنبال تحمیل لوایح استعماری FATF به ایران بودند. امری که موجب هدفمند شدن و نقطه زنی تحریم ها می شود و عملا پذیرش خودتحریمی خواهد بود.

نهایتا اینکه کشور یکبار به فشارها و تحمیل ها و آدرس های غلط این افراد تن به توافق های یکطرفه و خسارت محضی چون برجام داد و چوب حراج بر صنعت هسته ای زد و نتیجه آن تورم و گرانی افسارگسیخته شد و از آن سو پرشدن جیب کاسبان تسلیم. اما آنها این روزها به شدت مشغول اند تا مجددا زمینه مذاکره ای جدید و این بار احتمالا با حراج قدرت و توان بازدارنده موشکی کشور خود از شرایط بهره ببرند و بیش از پیش بر فقر و شکاف طبقاتی دامن بزنند.

ارسال نظر: