مسعود براتی

آیا «ظریف» هنوز «برجام» را نخوانده است؟

کدخبر: 2366586

منظور آقای ظریف ضمیمه پنجم برجام است که برنامه اجرایی برجام (زمانبندی و کیفیت اجرا) را مشخص می‌کند. این ضمیمه اهمیتش در تعیین توازن یا عدم توازن توافق است. به دلیل اهمیت همین ضمیمه بود که در زمان برجام به دوستان می‌گفتم، برجام را از آخر بخوانید نه از اول.

مسعود براتی در توئیتی نوشت:

آقای ظریف هنوز متن برجام را نخوانده است! در مصاحبه انتخاباتی آقای ظریف مدعی است که کلمه ساسپند (تعلیق) مربوط به یک پاورقی!!!! است که روز آخر به برجام اضافه شده است. (احتمالا منظورشان غیرمهم بودن این مساله است). منظور آقای ظریف ضمیمه پنجم برجام است که برنامه اجرایی برجام (زمانبندی و کیفیت اجرا) را مشخص می‌کند. این ضمیمه اهمیتش در تعیین توازن یا عدم توازن توافق است. به دلیل اهمیت همین ضمیمه بود که در زمان برجام به دوستان می‌گفتم، برجام را از آخر بخوانید نه از اول. حالا مشخص شد که آقای ظریف کلا توجهی به این ضمیمه مهم نکرده است. خب معمای وضعیت ما در برجام حل شد.

ارسال نظر: