رسیدگی مجلس به طرح «لغو تحریم‌ها»

کدخبر: 2366941

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها پیش از تبدیل شدن به قانون در نشست‌های کارشناسی کمیسیون امنیت ملی مجلس با اعضای شورای عالی امنیت ملی رسیدگی شد.

عباس گلرو رئیس کمیته روابط خارجی کمیسیون امنیت ملی مجلس، با اشاره به مصوبه اخیر مجلس درباره طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها گفت: طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع و حقوق ملت ایران چند ماه در کمیسیون امنیت ملی بررسی شده است.

نماینده مردم سمنان, مهدی‌شهر و سرخه افزود: این طرح به سه دلیل در کمیسیون امنیت ملی طراحی شد و مورد رسیدگی قرار گرفت که مراحل تصویب آن در هفته گذشته سپری شد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار داشت: دلیل اول، دلیل قانونی است که ما پیش از این قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام مصوب ۱۳۹۴ مجلس را داشتیم و در واقع در مصوبه اخیر دولت را ملزم به اجرای این قانون کردیم.

گلرو خاطرنشان کرد: دلیل دوم، دلیل سیاسی و حقوقی است؛ ما از زمان اجرای برجام دیدیم علیرغم انجام همه تعهدات این توافق از سوی جمهوری اسلامی طرف‌های مقابل یعنی آمریکا و اروپا به هیچ یک از تعهدات خود عمل نکردند.

وی افزود: آمریکا رسماً از برجام خارج شد و طرف‌های اروپایی هم اگرچه در برجام ماندند، اما با عدم انجام تعهدات خود همان راه آمریکا را پیمودند و لازم بود ما نیز برای مقابله با این اقدام آنها این مصوبه را بگذرانیم.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار داشت: ما در این مصوبه ۲ ماه از لازم الاجرا شدن این قانون به طرف‌های اروپایی فرصت داده‌ایم که به تعهدات برجامی خود عمل کنند والا بعد از دو ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، پروتکل الحاقی متوقف میشود.

گلرو خاطرنشان کرد: دلیل سوم، دلیل امنیتی و نظامی است که ما در اجرای پروتکل الحاقی شاهد بازرسی‌های مشکوک از مراکز خود بودیم. بازرسی‌هایی که فراتر از پادمان جامع انجام شد. از طرفی دیگر اقدامات خرابکارانه و تروریستی در نطنز و شهادت فخری زاده دانشمند هسته‌ای را داشتیم که با پشتیبانی آمریکا, سناریوچینی رژیم صهیونیستی و اجرای عوامل نفوذی انجام شد و متاسفانه شاهدیم که این اقدامات تروریستی و مجرمانه با سکوت و انفعال سازمان ملل متحد و بی عملی اروپا همراه است.

گلرو در خصوص این اظهارنظرها مبنی بر عدم هماهنگی مجلس با شورای عالی امنیت ملی گفت: در این باره باید بگویم در جریان بررسی این طرح در کمیسیون امنیت ملی، نشست‌های کارشناسی زیادی با شورای عالی امنیت ملی برای تدوین این طرح برگزار شد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پایان گفت: طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها پیش از تبدیل شدن به قانون در نشست‌های کارشناسی کمیسیون امنیت ملی مجلس با اعضای شورای عالی امنیت ملی مورد رسیدگی قرار گرفته است.

«خبرگزاری فارس»

ارسال نظر: