علی علیزاده

صدام، آیینه عبرت رویاهای اردوغان

کدخبر: 2367351

صدام و نیروهای داعش آخرین کسانی بودند که چشمی به تمامیت سرزمینی ایران داشتند ، سرنوشت آنها آیینه عبرتی برای رویا پردازی های جناب اردوغان است. 

نسیم آنلاین ؛ علی علیزاده (نماینده مجلس شورای اسلامی): صدام و نیروهای داعش آخرین کسانی بودند که چشمی به تمامیت سرزمینی ایران داشتند ، سرنوشت آنها آیینه عبرتی برای رویا پردازی های جناب اردوغان است.

ملتهای همسایه باید حسن همسایگی، صلح و پایبندی به قراردادها را سرلوحه رفتار خود قرار دهند . محمدخدابنده سلطان عثمانی نیز براحتی قرارداد همسایگی آماسیه را فراموش کرد و از ضعف ایران سواستفاده نمود و در تبریز قتل عامی عمومی کرد و نقاری ابدی را جایگزین حسن همسایگی کرد . گرچه ادب شد و عقب نشست اما هنوز خاطره تاریخی جوی خونش در خیابانهای تبریز بر روان ملت ایران سنگینی میکند.

بی تردید سخنان نسنجیده جناب اردوغان موجی از اخبار و خاطرات تاریخی منفی عثمانی ها را در جامعه ایران زنده و شناور کرد و به تضعیف جایگاه ترکیه در ایران منجر شد و در آینده عواقبش را خواهد دید که به نفع هیچ یک از دو ملت ایران و ترکیه نیست.

البته من با ایشان موافقم که ارس نباید مرز بین ما آذری ها باشد که همیشه قلب تپنده ایران بوده و هستیم و با هزاران خون پاک پاسدارش بوده ایم، اما احساس تعلق قلبی به اران و آرزوی اعاده این سرزمین به مام وطن ایران باعث نمیشود که مرزهای سیاسی را محترم نشمارم و خواستار پیوند دست افتاده به بازو باشم.

امیدوارم دولت باکو نیز با قدرشناسی از کمکهای ملت و دولت ایران که بارها توسط رئیس جمهور محترم جناب علیف ابراز شده است باکو را عرصه جولان و نمایش پرچم و نیروهای بیگانه ترکیه و رژیم صهیونیستی قرار ندهد . توصیه من به دولت و رهبر محترم ترکیه نیز این است که کسی که در خانه شیشه ای نشسته نباید به قلعه دیگری سنگ پرتاب کند.

البته من یک نکته مشترک دیگر با جناب اردوغان هم دارم و آن شعری است که ایشان خواندند چرا که خود را محق تر از ترکیه برای سرودن و آرزوی آن می دانیم.

ارسال نظر: