ربیعی: شهید سلیمانی یک چهره استراتژیست بود

کدخبر: 2368461

سخنگوی دولت گفت: از درخشان‌ترین افراد بین نسلی که پدید آمده، قاسم سلیمانی است.

علی ربیعی در مراسم رونمایی از کتابی درباره شهید قاسم سلیمانی اظهار کرد: امروز از دو جهت جلسه دلنشینی است. اول موضوع این کتاب است که نیاز جامعه ما است، برش دیگری از شخصیت شهید قاسم سلیمانی باید برای امروز و فردای جامعه باز شود. دوم این موضوع تحلیلی روزنامه نگاری است که خودش را به کتاب تبدیل کرده است.

وی ادامه داد: یادداشتی می خواستم درباره شهید قاسم سلیمانی بنویسم چند ساعتی با خودم درباره شخصیت زنده یاد قاسم سلیمانی فکر می کردم. به این نتیجه رسیدم گاهی یک فرد خودش به تنهایی یک مرجع و نهاد می شود.

سخنگوی دولت گفت: از درخشان‌ترین افراد بین نسلی که پدید آمده قاسم سلیمانی است. بعضی ازآدم‌ها آنقدر در زندگی‌شان تاثیرگذاری دارند هرکدام شان به تنهایی یک فرهنگ می شوند. تاثیرسیاسی اجتماعی و امنیتی شهید سلیمانی چند برابر عمر شریف‌شان بود.

وی افزود: چه طور می‌شود که نسلی بدون قهرمان زندگی می کند؟ ما با نگاه به قهرمانان ذهنی جامعه می توانیم جامعه را ارزیابی کنیم.

ربیعی خاطرنشان کرد: شهید سلیمانی واقعا یک چهره استراتژیست بود. چند سال پیش می خواستم به مشهد بروم وارد هواپیما شدم ایشان و همسرشان هم در آن سفر بودند و تا مشهد صحبت کردیم. از نیاز استراتژیست ها در جامعه صحبت کردیم.

ایشان از شهید باقری یاد کردند. گفتند بعد از این شهید ما چند زمانی دچار کمبود یک فرد استراتژیست شدیم. حالا ما هم این نیاز را بعد خودشان احساس می کنیم.

سخنگوی دولت گفت: ارزش های درونی در ایشان آنقدر بالا بود که تحسین دشمنانش را برانگیخته بود. چه قدر اسرائیل و ترامپ از ترور ایشان خوشحال بودند.ترور ایشان فقط ترور شهید سلیمانی نبود به تعبیر ترور کنندگان،ترور اندیشه های آزادی بخش در منطقه بود.

وی گفت: سلیمانی یک چهره بی بدیل است. ساعت ها می شود درباره ایشان بحث کرد. ایشان شجاعت و فداکاری را به صورت درونی داشتند.

ربیعی تصریح کرد: اخلاق گوهر گم شده جامعه امروز انقدر در ایشان نهادینه شده بود که تبدیل بهیک امر مهم شده بود. شهید سلیمانی فقط مقابل دشمنان ملت قرار داشت.

وی با اشاره به کنش رفتاری و اجتماعی نهادینه شده در شهید سلیمانی گفت: مثل یک داوطلب سازمان هلال احمر در سیل خوزستان و اهواز حضور داشت. حضورش حس خوب و امنیت می داد. نمی خواهم حضورش را با حضور دیگران مقایسه کنم.

ربیعی گفت: ای کاش تعابیر اجتماعی حاج قاسم را جمع کنیم. دیدید چه تعبیر زیبایی برای دختران سرزمین مان به کار برد.

«خبرگزاری ایسنا»

ارسال نظر: