گزارش خبرنگار نسیم‌آنلاین از ناآرامی دیروز در خیابان جمهوری

کدخبر: 2375678

آنچه در بحرانی‌ترین نقاط ناآرامی‌ها اتفاق می‌افتد پیام خاصی برای مشاهده‌گران میدان ندارد. صرفا تصویر افراد از آنچه در خیابان رقم میخورد را واقعی می‌کند.

نسیم‌آنلاین: دیروز خبرهایی مبنی بر ایجاد ناآرامی در خیابان جمهوری منتشر شد. روایت کوتاه خبرنگار نسیم‌آنلاین از اتفاقات میدانی دیروز را بخوانید. 

حوالی ساعت 17 برای فرار از ترافیک خیابان انقلاب، مسیر جمهوری را انتخاب کردم. از حوالی چهارراه استانبول دود و شلوغی زیر پل حافظ مشخص بود. سر خیابان سی تیر جمعیتی کمتر از 50 نفر وسط خیابان و در پیاده رو به سمت پل حافظ ایستاده بودند. اتوبوس جلویی متوقف شد. چند نفر از جمعیت با زدن روی شیشه اتوبوس سعی در پیاده کردن مسافران داشتند. به این بهانه که مسیر بسته است و پیاده شوید. هیچ انسان عاقلی در آن شرایط از اتوبوس پیاده نمی‌شد و مسافران هم پیاده نشدند. چند نفر هم مشغول کندن نرده‌ها برای مسدود کردن مسیر و بستن مسیر حرکت نیروی انتظامی بودند.

کمی جلوتر اتوبوس متوقف شد. نرده‌های کنده شده مسیر عبور اتوبوس را تنگ کرده بود. تا اتوبوس‌هایی که از سمت میدان جمهوری بودند عبور کنند، اتوبوس چند دقیقه متوقف بود. درست در فضای میان نیروی انتظامی و جمعیت قرارداشتیم. گاز اشک آور و دود همچنان در فضا پخش بود. به خاطر بسته شدن مسیر اتوبوس چند دقیقه‌ای منتظر باز شدن ماندیم. در این چند دقیقه نیروی انتظامی سعی در خلوت کردن کامل آن منطقه داشت. کرکره مغازه ها و درب پاساژها نیمه بسته بود و هر از گاهی افرادی از مغازه ها و پاساژها خارج می شدند. افراد عادی که از ترس به داخل پاساژ رفته بودند و حالا با اضطراب به دنبال دور شدن از این منطقه بودند.

مسیر که باز شد اتوبوس به سمت زیر پل حافظ حرکت کرد. نیروی انتظامی در بخش جنوبی تقاطع حضور داشتند و مشغول پرتاب گاز اشک آور به سمت جنوب و باز کردن مسیر برای ماشین‌های عبوری بودند. بعد از حافظ تا میدان جمهوری خبری از شلوغی نبود.

در این میان واکنش یکی از مسافران جالب توجه بود. پیرزن به پسرش گفت که برویم و ببینیم اینترنشنال از اتفاقات اینجا چه نشان می‌دهد. آنچه در بحرانی‌ترین نقاط ناآرامی‌ها اتفاق می‌افتد پیام خاصی برای مشاهده‌گران میدان ندارد. صرفا تصویر افراد از آنچه در خیابان رقم میخورد را واقعی می‌کند. تصویری واقعی از رفتار عوامل ایجاد ناآرامی و آنچه نیروی انتظامی برای متفرق کردن آنها و بازگرداندن نظم به شهر انجام می‌دهد. 

ارسال نظر: