خواست مردم تهران؛ انتخاب شهردار با رای مستقیم

کدخبر: 2375795

براساس یافته‌های یک نظرسنجی 68.5 درصد از پاسخگویان تهرانی تمایل دارند که شهردار از طریق رای مردم انتخاب شود

براساس یافته‌های نظرسنجی که بخش مطالعاتی شهرداری تهران در خصوص نحوه انتخاب شهردار کرده 68.5 درصد از پاسخ گویان تمایل دارند که شهردار از طریق رای مردم انتخاب شود، 25 درصد از طریق شورا و 4.5 درصد تمایل دارند شهردار از طریق دولت انتخاب شود.براســاس یافته های پژوهشــی که سال گذشــته از شــهروندان تهرانی درباره ویژگی های شــهردار تهران انجام شــده بود، مشــخص شــده بود که بسیاری از شهروندان نمی دانستند مرجع انتخاب شهردار کیست و علاوه بر آن نمی دانستند شهردار کنونی تهران چه کسی است و تنها دو پنجم از پاسخ گویان می دانستند که شهردار تهران را شورای شــهر انتخاب می کند و حدود ۳۵ درصد می دانستند که شهردار وقت تهران کیست.

 

 

 

منبع: روزنامه شرق
ارسال نظر: