طرح پیشنهادی الحاق یک ماده به قانون خدمت وظیفه عمومی

متن کامل طرح معافیت مشمولان مازاد بر نیاز در زمان صلح

کدخبر: 2362395

بر اساس این طرح، تمام مشمولین مکلف می‌شوند در سامانه‌ای ثبت‌نام کنند و بر اساس نیازهایی که نیروهای مسلح تعریف کرده‌اند، به وسیله خود سیستم امتیازبندی شده و تعدادی که مازاد بر نیاز آن‌ها هستند تشخیص داده شوند. افراد مازاد بر نیاز ، معاف و غائب به اضافه بانوان باید تا 30 سال مالیاتی در تناسب با وضعیتشان به ازای استفاده از خدمات اجتماعی از قبیل اخذ گواهینامه، صادرات و واردات، تنظیم سند رسمی، خروج از کشور، استفاده از تسهیلات بانکی و ... بپردازند.

نسیم آنلاین :طرح پیشنهادی معافیت مشمولان مازاد بر نیاز در زمان صلح یا الحاق یک ماده به قانون خدمت وظیفه عمومی در کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است.

بر اساس این طرح، تمام مشمولین مکلف می‌شوند در سامانه‌ای ثبت‌نام کنند و بر اساس نیازهایی که نیروهای مسلح تعریف کرده‌اند، به وسیله خود سیستم امتیازبندی شده و تعدادی که مازاد بر نیاز آن‌ها هستند تشخیص داده شوند. افراد مازاد بر نیاز ، معاف و غائب به اضافه بانوان باید تا 30 سال مالیاتی در تناسب با وضعیتشان به ازای استفاده از خدمات اجتماعی از قبیل اخذ گواهینامه، صادرات و واردات، تنظیم سند رسمی، خروج از کشور، استفاده از تسهیلات بانکی و ... بپردازند.

متن این طرح بدین شرح است:

ماده واحده: ستاد کل نیروهای مسلح می تواند در زمان صلح، مشمولان مازاد بر نیاز خود را از خدمت دوره ضرورت معاف سازد.ماده واحده: ستاد کل نیروهای مسلح می تواند در زمان صلح، مشمولان مازاد بر نیاز خود را از خدمت دوره ضرورت معاف سازد.

تبصره (1):

مشمولانی که متقاضی استفاده از " معافیت مشمولان مازاد بر نیاز در زمان صلح " هستند، می توانند درخواست خود را با درج در سامانه به سازمان وظیفه عمومی ارائه نمایند. سازمان وظیفه عمومی مکلف است با استعلام بر خط از دستگاه های ذیربط براساس معیارهای سن، وضعیت جسمی، تحصیلات، وضعیت خانوادگی و غیبت متقاضیان را امتیازدهی کرده و در صورت تامین سربازان مورد نیاز نیروهای مسلح ، متقاضیان را بر اساس امتیاز متعلقه به عنوان مشمول مازاد بر نیاز در زمان صلح معرفی نماید.

تبصره (2):

کلیه افرادی که از معافیت مشمولان مازاد بر نیاز در زمان صلح استفاده می کنند و همچنین افرادی که با استفاده از معافیت های مقرر در این قانون از انجام خدمت سربازی معاف شده اند و نیز غایبان از خدمت وظیفه عمومی ، موظفند به هنگام استفاده از خدمات اجتماعی و اقتصادی، عوارض عدم انجام خدمت وظیفه عمومی را به شرح جدول ذیل پرداخت نمایند.

خدمات اجتماعی و اقتصادی مشمول دریافت عوارض عدم انجام خدمت وظیفه عمومی

الف) میزان عوارض برای دارندگان کارت های معافیت

ب) میزان عوارض برای مشمولین مازاد بر نیاز

ج) میزان عوارض برای غایبان و افراد با وضعیت خدمتی نامشخص

صدور و تعویض گواهینامه و گذرنامه، دریافت گواهی عدم سوءپیشینه، دریافت گواهی صادر، از سوی شهرداری ها، دریافت هر گونه خدمات ثبتی از جمله گواهی امضا و تنظیم انواع وکالت نامه، دریافت و یا تعویض پلاک خودرو، دریافت جواز کسب ، دریافت کارت بازرگانی، ثبت شرکت و یا موسسات تجاری، اخذ انشعابات شهری مانند آب ، برق ، گاز و تلفن

10 درصد عورض دولتی مربوطه ( علاوه بر عوارض مذکور)

25 درصد از عوارض دولتی مربوطه (علاوه بر عوارض مذکور)

50 درصد از عوارض و حقوق دولتی مربوطه (علاوه بر عوارض مذکور)

دریافت مجوز واردات و ترخیص کالا از گمرکات کشور

نیم درصد عوارض و حقوق دولتی مربوطه (علاوه بر عوارض مذکور)

یک درصد عوارض و حقوق دولتی مربوطه (علاوه بر عوارض مذکور)

دو درصد عوارض و حقوق دولتی مربوطه (علاوه بر عوراض مذکور)

انجام معامله اموال منقول و غیر منقول با تنظیم سند رسمی

نیم درصد ارزش معاملاتی

یک درصد عوارض صدور پروانه

دو درصد ارزش معاملاتی

دریافت پروانه ساختمانی

نیم درصد عوارض صدور پروانه

یک درصد عوارض صدور پروانه

دودرصد عوارض صدور پروانه

خروچ از کشور

10 درصد عورض دولتی مربوطه ( علاوه بر عوارض مذکور)

25 درصد از عوارض دولتی مربوطه (علاوه بر عوارض مذکور)

50 درصد از عوارض و حقوق دولتی مربوطه (علاوه بر عوارض مذکور)

اسفتاده از تسهیلات بانکی

نیم در هزار مبلغ تسهیلات

یک در هزار مبلغ تسهیلات

دو در هزار مبلغ تسهیلات

کاندید شدن در انتخابات

مبلغ 3 میلیون ریال

میلغ 9 میلیون ریال

طبق ماده 10 ، کاندید شدن غایبان ممنوع می باشد

تبصره (3) : دستگاه های ارائه دهنده خدمات مندرج در جدول فوق مکلفند به هنگام ارائه خدمات، عوارض مقرر را وصول و به حساب معین شده واریز نمایند؛ متصدیان مربوطه که از انجام این تکلیف کوتاهی نمایند به مجازات درجه 6 ماده 19 قانون مجازات اسلامی محکوم می گردند.

تبصره (4): 100 درصد درآمدهای حاصل از اجرای تبصره 2 این قانون به پرداخت حقوق و دستمزد و نیر تامین سایر هزینه های سربازان وظیفه مقرر در موارد 49 و 49 مکرر و 50 این قانون اختصاص می یابد. دیوان محاسبات مکلف است با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح ، گزارش سالانه ای از درآمد و هزینه کرد منابع مقرر در این ماده به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

تبصره (5): رسیدگی به درخواست های معافیت کفالت مشمولان، در قالب معافیت مشمولان مازاد بر نیاز در زمان صلح انجام خواهد شد.

تبصره (6): کارکنان وظیفه داوطلبی که مایل به تمدید مدت خدمت خود هستند می توانند پس از انجام دوره خدمت ضرورت، در صورت اعلام نیاز یگان محل خدمت خود، به مدت 3 سال دوران خدمت خود را تمدید کرده و با دریافت حقوق و مزایای مقرر در این قانون به خدمت سربازی ادامه دهند مدت فوق از دوره احتیاط این افراد کسر می گیردد.

تبصره (7): سازمان ثبت احوال مکلف است ظرف مدت 3 ماه از تصویب این قانون با همکاری سازمان وظیفه عمومی ، امکان استعلام بر خط وضعیت خدمت وظیفه عمومی افراد را به عنوان بخشی از اطلاعات هویتی ، برای کلیه دستگاه های ارائه دهنده خدمت اجتماعی و اقتصادی موضوع جدول در تبصره 2 این ماده فراهم آورد.

تبصره (8): آیین نامه اجرایی این ماده توسط نزارت دفاع با هماهنگی سازمان وظیفه عمومی تهیه و پس از تایید ستاد کل نیروهای مسلح ، ظرف مدت 3 ماه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ارسال نظر:

  • محمدعلی شفیعی
    0

    من حدود ۴۰سالمه و بنا به مشکلاتی که داشتم نتونستم برم خدمت الان هم باسه تا بچه قدونیم قد سر دوراهی قرار گرفتم کاش که این طرح عملی میشد که مکو امثال من از بلاتکلیفی در بیاییم