تیترهایی بدتر از سیلی

کدخبر: 2369943
نویسنده:

حقوق یک میلیون و هشتصد هزار تومانی در این شرایط تنگنای اقتصادی آن هم وقتی پایین ترین حقوق کارمندان دولت ۳ میلیون و پانصد هزار تومان است می شود خوشبختی!؟ می شود پولدار شدن؟ خبر خوب طرح افزایش حقوق سربازان که به همت نمایندگان مجلس در حال پیگیری ست را با این نیش و کنایه ها تلخ نکنیم.

نسیم‌آنلاین؛ محمدصالح نیکنام: متاسفانه در طول چندین دهه آنقدر سربازان وظیفه تحقیر شده اند که گویا حتی وقتی می خواهند به آنها خبر خوب هم بدهند باید تحقیرشان کنند. سالهای سال است قوانین حوزه سربازی از اصل ۱۴۸ قانون اساسی گرفته تا قانون وظیفه عمومی مصوب مجلس شورای اسلامی نادیده گرفته می شود. اما آنجا کسی از ظلم دستگاه های مسئول و مظلومیت سربازان وظیفه نمی گوید.

ما یک جوان را در اوج دوران نشاط و توانش دو سال از کار کردن محروم و از فعالیت در حوزه ای که در آن استعداد و به آن علاقه دارند دور می کنیم. او را از مهارت و تحصیلاتش فاصله می دهیم، او را از ازدواج و فرزنداوری دلسرد می کنیم. در برابر اینها اگر سربازی را اصلاح نمی کنیم دیگر لااقل باید حقوق قانونی اش را رعایت کنیم.

حالا سالهای سال است بصورت غیر قانونی همان حقوق مصوب حداقلی سرباز را هم به او نداده ایم. اگر بابت این همه سال نادیده گرفتن حقوق سربازان و نشنیدن صدای شان در رسانه از آنها دلجویی نمی کنیم، اقلا دیگر در این شرایط اقتصادی به آنها نیش و کنایه نزنیم!

مالتی تیتر هایی بدتر از سیلی1-7

 حقوق یک میلیون و هشتصد هزار تومانی در این شرایط تنگنای اقتصادی آن هم وقتی پایین ترین حقوق کارمندان دولت ۳ میلیون و پانصد هزار تومان است می شود خوشبختی!؟ می شود پولدار شدن؟ خبر خوب طرح افزایش حقوق سربازان که به همت نمایندگان مجلس در حال پیگیری ست را با این نیش و کنایه ها تلخ نکنیم.

باور کنیم سیلی نماینده مجلس بصورت سرباز محصول یک حادثه آنی نبوده و جناب نماینده روی دوش همه ما که این سال ها چشم بر حقوق سرباز بستیم و او را تحقیر کردیم ایستاده ، که به خود اجازه چنین جسارتی را داده است

ارسال نظر: