اصرار غیر قانونی به عدم پرداخت حقوق مصوب سربازان

کدخبر: 2375124

سردار مهری رئیس سازمان وظیفه عمومی خبر از کف حقوق 2.5 میلیون تومانی برای سال جاری داد

نسیم‌آنلاین: در حالیکه مجلس در قانون بودجه 1401 کف حقوق سربازان وظیفه مجرد را سه  میلیون تومان و میانگین حقوق را 4 میلیون تومان تعیین کرده بود، سردار مهری رئیس سازمان وظیفه عمومی خبر از کف حقوق 2.5 میلیون تومانی برای سال جاری داد.

این در حالیست که به تصریح قانون وظیفه عمومی نیز کف حقوق سرباز، باید حداقل معادل 60 درصد کف حقوق پایور باشد.

ارسال نظر: