در جلسه شورای شهر تهران تصویب شد

تغییر نام بلوار "سرو" منطقه ۲ به نام آیت الله هاشمی رفسنجانی

کدخبر: 2091302

در سیصد و سی و هفتمین جلسه شورای شهر تهران، تغییر نام خیابان سرو در منطقه ۲ به نام آیت الله هاشمی تصویب شد.

به گزارش « نسیم آنلاین »، با پیشنهاد اسماعیل دوستی و موافقت هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران بررسی نامگذاری مکانی در شهر تهران با نام آیت الله هاشمی رفسنجانی به صورت دو فوریتی در دستور کار شورای اسلامی شهر تهران قرار گرفت.

در این جلسه مجتبی شاکری گفت : ۵ معبر در شهر تهران برای نامگذاری به بزرگداشت نام آیت الله هاشمی رفسنجانی از سوی کمیسیون نامگذاری پیش بینی شده است.

همچنین معصومه آباد نیز با بیان این که محسن هاشمی رفسنجانی از نامگذاری محلی در تهران به نام آیت الله هاشمی رفسنجانی تقدیر کرد گفت : آقای مرعشی پیشنهادی مبنی بر نامگذاری محلی در منطقه ۲ به نام آیت اله هاشمی رفسنجانی ارائه کرد. در ادامه مهدی چمران گفت : اگر قرار است نامی را زنده نگه داریم بهتر است مکانی را برای آن نام انتخاب کنیم که آن نام توسط مردم به کار برده شود. همچنین حکیمی پورگفت : بهتر است نام انتخاب شده تنها برای معبر باشد و میادین تغییر نام پیدا نکنند.

در نهایت با رای تمامی اعضای شورای اسلامی شهر تهران خیابان سرو در منطقه ۲ شهرداری تهران به نام آیت اله هاشمی رفسنجانی تغییر نام داد.

ارسال نظر: