کمبود پارکینگ بیمارستان تازه افتتاح شده در تجریش

کدخبر: 2377556

۲۰۰۰ کسری پارکینگ ساختمان جدید بیمارستان شهدای تجریش گره ترافیکی را در منطقه تجریش پیچیده‌تر می‌کند و نارضایتی بیشتر شهروندان شمال شهر را به دنبال خواهد داشت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر تهران،  سید احمد علوی عضو شورای اسلامی شهر تهران در یکصد و شصت و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به کسری ۲ هزار واحدی پارکینگ ساختمان جدید بیمارستان شهدای تجریش اظهار داشت با اینکه ساختمان جدید بیمارستان شهدای تجریش به دلیل کسری پارکینگ رای ماده ۱۰۰ داشته است اما متاسفانه بدون رفع این نقص افتتاح شده است. 
علوی با طرح پیشنهادی اظهار داشت: شورای اسلامی شهر تهران یک جدول زمانی برای این موضوع در نظر بگیرد تا شهرداری منطقه موظف شود این موضوع را پیگیری کرده و در صورت عدم پیشرفت گزارش آن را به شورا ارائه دهد. 
عضو شورای اسلامی شهر تهران یادآور شد: ۲۰۰۰ کسری پارکینگ ساختمان جدید بیمارستان شهدای تجریش گره ترافیکی را در منطقه تجریش پیچیده‌تر می‌کند و نارضایتی بیشتر شهروندان شمال شهر را به دنبال خواهد داشت. 
وی تصریح کرد: در صورتی اینکه کسری پارکینگ ساختمان جدید بیمارستان شهدای تجریش رفع نشود شورا از جایگاه حقوقی خود به موضوع ورود خواهد کرد.
ارسال نظر: