فقدان نظریه‌پردازی در تعریف الگوی سکونت

کدخبر: 2379885

دکتر عبدالرضا گلپایگانی معاون سابق معماری و شهرسازی شهرداری تهران معتقد است یکی از ضعف‌های جدی در تصمیم‌گیری‌ها به دلیل فقدان نظریه پردازی در تعریف الگوهای سکونت است

ارسال نظر: