جیران رفع توقیف شد

کدخبر: 2375638

بنابر دستور بازپرس محترم شعبه ۹ دادسرای فرهنگ و رسانه، دستور رفع توقیف سریال جیران صادر شد.

نسیم‌آنلاین: سریال جیران بعد از بررسی کمیته‌ی کارشناسی رفع توقیف شد. بنابر دستور بازپرس محترم شعبه ۹ دادسرای فرهنگ و رسانه، دستور رفع توقیف سریال جیران صادر شد.

پخش سریال جیران در فیلیمو از چند هفته پیش متوقف شده بود. موضوع مربوط به شکایت خصوصی در مورد مالکیت این سریال بود. 

در دستور قضایی به مدیر فیلیمو آمده است:

بازگشت به دستور قضایی شماره 140168990020117111 مورخ 1401/04/29 مبنی بر جلوگیری از نشر، پخش و عرضه اثر موسوم به «جیران» در پلتفرم فیلیمو که در جهت حمایت از بزه دیدگان پرونده، طبق قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان صورت گرفته بود، با توجه به نظریه کارشناسان هیات سه نفره کارشناسی مبنی بر اینکه با بررسی طرح «آهوی من مارال» و سریال «جیران» «...نظر به تفاوت‌های ساختاری و مفهومی و مضمونی دو اثر، شخصیت‌پردازی و شناسنامه منحصر به فرد کاراکترها و ساختار دراماتیک متفاوت هرکدام از این آثار (سه ضلعی جیران و پنج ضلعی آهوی من مارال که در جیران به صورت داستانی فرعی و در آهوی من مارال به صورت پیرنگ اصلی طراحی شده است) باید گفت شیوه ارائه و شکل بیان ایده‌ی رقابت عشقی در دو اثر متفاوت است و بررسی های فنی، شکلی، محتوایی و مضمونی صورت گرفته توسط این هیات کارشناسی بیانگر آن است که حقوق مالکیت ادبی و هنری متعلق به شکات پرونده مورد بهره‌برداری قرار نگرفته است.» و همچنین نظریه هیات پنج نفره کارشناسی چنین بیان داشتند که: «سریال جیران برگرفته از طرح آهوی من مارال نیست.» حال بدینوسیله و بنابر مراتب یاد شده لغو دستور فوق اعلام و مقتضی است جهت رعایت حقوق کاربران، ظرف یوم جاری اقدام و مراتب به این بازپرسی گزارش شود. 

به این ترتیب بعد از چند هفته توقف، مخاطبان باید منتظر انتشار قسمت‌های جدید این سریال باشند. 

ارسال نظر: