فروش سه‌ونیم میلیون نسخه کتاب در نمایشگاه تهران

کدخبر: 2379841
خبرنگار:

تعداد نسخه‌های به فروش رفته در نمایشگاه کتاب کاهش حدود صدهزارجلدی را نشان می‌دهد.

روابط عمومی خانه کتاب به نسیم‌آنلاین اعلام کرد در سی و پنجمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران حدود سه و نیم میلیون نسخه کتاب به فروش رفته است.

این میزان نسبت به پارسال کاهش صدهزار جلدی را نشان می‌دهد.(1)

باوجود کاهش تعداد نسخه‌های به فروش رفته در نمایشگاه کتاب شاهد افزایش مبلغ فروش کتاب‌ها هستیم.

در این دوره از نمایشگاه کتاب، کل مبلغ فروش 497 میلیارد تومان بوده است که نسبت به پارسال که این میزان 401 میلیارد توملان بوده افزایش 96 میلیارد تومانی را نشان می‌دهد.

این افزایش مبلغ در عین کاهش فروش، مربوط به گرانی کاغذ و در نتیجه افزایش قیمت کتاب است.

ارسال نظر: