آنتن صداوسیما چه مقدار در اختیار دولت قرار داشته است؟

کدخبر: 2317513

صداوسیما در گزارشی اعلام کرد که بیش از دو برابر نسبت به گذشته آنتن رادیو و تلویزیون را در اختیار دولتمردان قرار داده که یک مقداری قابل تأمل است؛ زیرا رئیس‌جمهور بارها انتقاد کرده که چرا صداوسیما خدمات دولت را به تصویر نمی‌کشد؟

رئیس جمهور چندی پیش از تلویزیون انتقاد می کرد که چرا صداوسیما خدمات دولت را به تصویر نمی کشد؟ او به چنین نکته ای اشاره کرد: "رسانه ها در زمینه انعکاس خدمات دولت به ما کمک نمی کنند و صداوسیما در انتقاد، صددرصد از این فرصت علیه دولت استفاده می کند. البته ما انتقاد را خوب می دانیم، اما در بیان خدمات دولت گاهی مشکل پیش می آید و شاید این مشکل در دوربین ها و فرستنده های صداوسیما وجود دارد." ولی گزارش امروز سازمان صداوسیما قابل تأمل است که روابط عمومی رسانه ملی منتشر کرد.

براساس گزارش رسانه ملی در بازه زمانی فروردین تا دی ماه 97 با برنامه ریزی دقیق و منسجم تلاش کرده فرصت کافی را به انعکاس فعالیت های قوه مجریه در بخش های مختلف اختصاص دهد. بخش عمده ای از این زمان در اختیار اعضای هیئت دولت و نمایندگان قوه مجریه قرار گرفت تا ضمن حضور در برنامه های مختلف تلویزیونی و رادیویی گزارش عملکرد خود را به اطلاع مردم برسانند.

در گزارش زیر، نگاه مختصری به انبوه آمارهای اخبار، گزارش های مکتوب و رادیو و تلویزیونی، ویژه برنامه ها، مستندها، گفت وگوها و ارتباطات زنده در تعامل معاونت های مختلف سازمان با دولت در سال 1397 شده است تا این کثرت ارتباط و تعامل به زبان اعداد و ارقام بیان شود.

معاونت سیاسی

معاونت سیاسی با برخورداری از بخش هایی مانند خبرگزاری صداوسیما، شبکه خبر، باشگاه خبرنگاران جوان، پخش اخبار سیما، پخش اخبار صدا، برنامه های سیاسی، اخبار استان ها، اخبار خارج از کشور و اخبار مکتوب یکی از بخش های پرترافیک رسانه ملی از نظر تعامل با رئیس جمهوری و اعضای هیئت دولت و مسئولان دولتی است. در یک نگاه کلی، این ارتباط و تعامل مستمر از ابتدای فروردین تا پایان دی سال 1397 عددی معادل 515هزار و 749 دقیقه و به عبارتی هشت هزار و 595 ساعت را نشان می دهد.

اگر بخواهیم نگاهی آماری تر و دقیق تر به تعامل معاونت سیاسی با دولت بیفکنیم به این صورت بیان می شود. در 10 ماه یادشده، بخش های تولیدی اخبار در معاونت سیاسی شامل ادارات کل اخبار داخلی، خارجی و باشگاه خبرنگاران جوان در مجموع 69هزار و 752 مورد خبر مکتوب، معادل 107هزار و694 دقیقه، چهار هزار و 573 گزارش خبری تلویزیونی معادل 11 هزار و 672 دقیقه و هزار و 796 مورد گزارش رادیویی، معادل سه هزار و 252 دقیقه از اخبار و فعالیت های دولت تولید کرده اند.

در این مدت پخش اخبار سیما به تعداد 32هزار و 928 بار، اخبار، گزارش های خبری و تولیدی، گفت وگو، ارتباط زنده و تفسیر و برنامه های سیاسی را معادل 27 هزار و 463 دقیقه انعکاس تصویری داده است. این رقم در پخش اخبار صدا با همین قالب های خبری 34034 مرتبه و معادل 28 هزار و 959 دقیقه را نشان می دهد.

شبکه خبر ارتباط بسیار زیادی با دولت و دولتمردان در تمام مناصب دولتی داشته است، به طوری که از ابتدای سال97 تا پایان ماه دی تعداد 271هزار و 634 مرتبه میکروفن و قاب تصویر این شبکه با قالب های خبر، گزارش های خبری و تولیدی، گفت وگو، ارتباط زنده و تفسیر و برنامه های سیاسی معادل 169 هزار و 985 دقیقه معادل دو هزار و 833 ساعت در اختیار دولت و دولتمردان بوده است.

در بخش پخش اخبار باید اخبار استان ها را هم در نظر داشت که با عدد 36هزار و 844 مورد فعالیت خبری معادل 69هزار و 562 دقیقه معادل هزار و 159 ساعت اخبار، پیام ها، سفرها و فعالیت های دولت را پوشش خبری داده اند.

همچنین در بخش تولیدات برنامه ای در 10 ماه یادشده شبکه خبر 83هزار و 460 دقیقه، اداره کل برنامه های سیاسی هزار و 905 دقیقه برنامه ثابت تلویزیونی و هزار و 452 دقیقه برنامه ثابت رادیویی تولید کرده اند.

در این بخش، اخبار استان ها نیز هفت هزار و 516 دقیقه برنامه تلویزیونی و دو هزار و 829 دقیقه برنامه رادیویی تولید برنامه داشته است. در مجموع معاونت سیاسی معادل 515هزار و 749 دقیقه یعنی هشت هزار و 595 ساعت برنامه های خود را به انتشار اخبار دولت یا مصاحبه و گفت وگو با دولتمردان یا انعکاس فعالیت های جاری دولت اختصاص داده است.

معاونت استان ها

سیما و صدای مراکز استان ها شامل ده ها رادیو و تلویزیون استانی از ابتدای فروردین تا پایان آذر 1397 در ارتباطی مستمر و دائم با دولت و دولتمردان به خصوص مسئولان استانی بودند. این ارتباط چنان زیاد و اثربخش بوده که استخراج دقیق ساعات و دقایق این تعامل مستمر بسیار دشوار است؛ اما آنچه آمارها نشان می دهد این است که در این 9 ماه، سیمای استان ها بیش از 52920 دقیقه معادل 882 ساعت به صورت خبر، گزارش های خبری و تولیدی، گفت وگو و مصاحبه و ارتباط زنده اخبار و برنامه های دولت را پوشش داده است. این تعامل در مدت یادشده برای صدای استان ها بیش از 50 هزار و400 دقیقه، معادل 840 ساعت بوده است.

آمار کلی یاد شده را در نگاهی دقیق تر می توان به این صورت مشاهده کرد. تلویزیون مراکز استان ها در فصل بهار 278 ساعت، فصل تابستان 296 ساعت و در فصل پاییز 308 ساعت اخبار و فعالیت های دولت و دولتمردان را در استان ها پوشش تصویری داده اند. همچنین میکروفن و تریبون رادیو مراکز نیز در فصل بهار 248 ساعت، در تابستان 302 ساعت و در پاییز 290 ساعت در اختیار دولتمردان و منعکس کننده اخبار و برنامه های دولت بوده است.

معاونت سیما

تلویزیون در سال 1397 بیش از 12 هزار و 240 دقیقه، معادل 204 ساعت در تعامل مستمر با رئیس جمهور، اعضای هیئت دولت و مسئولان دولتی بوده است.

آمار یاد شده در نگاهی فصلی به ترتیب زیر است:

در سه ماه نخست سال 97 حدود 41 ساعت، تابستان 53 ساعت، پاییز 45 ساعت و در سه ماهه پایانی سال حدود 65 ساعت بوده و شبکه های مختلف تلویزیونی، علاوه بر بخش های مرتبط با معاونت سیاسی، اخبار، رویدادها و فعالیت های دولت را پوشش تصویری داده اند.

بی گمان با توجه به کثرت مسئولان دولتی و ارتباط مستمر و شبانه روزی بخش های مختلف تلویزیونی با مسئولان، چه به صورت زنده و چه به صورت تولیدی و ضبط شده، ساعات تعامل رسانه ملی با دولت دکتر حسن روحانی بسیار بیش تر از آمارهای استخراج شده است.

انتظار نامعقول دولتی ها از "صداوسیما" و "نگاه سیاسی" به بودجه های فرهنگی

معاونت صدا

معاونت صدا با در اختیار داشتن شبکه های رادیویی اقتصاد، ایران، ورزش، قرآن، فرهنگ، جوان، سلامت، گفت وگو، تهران و معارف در 9 ماه سال 1397؛ یعنی از ابتدای فروردین تا پایان آذر، حدود 102 هزار و 31 دقیقه و معادل هزار و 700 ساعت به صورت خبر، گزارش های خبری و تولیدی، گفت وگو و مصاحبه و ارتباط زنده در تعامل با دولت بوده است.در سه ماهه نخست سال جمعاً 29 هزار و 671 دقیقه معادل 494 ساعت با موضوع دولت و عملکردهای دولت تولید و پخش برنامه رادیویی داشته است. در سه ماهه دوم سال 26هزار و 160 دقیقه معادل 436 ساعت و در سه ماهه سوم، رقم 46 هزار و 200 دقیقه معادل 770 ساعت مشاهده می شود. از میان شبکه های رادیویی معاونت صدا، میکروفن رادیوهای گفت وگو و سلامت به واسطه نوع کارکرد و خط مشی تعریف شده آن ها بیش تر از دیگر رادیوها در اختیار دولت و دولتمردان بوده است.

معاونت برون مرزی

در یک نگاه کلی، عملکرد معاونت برون مرزی در تعامل با دولت و دولتمردان در سال 1397 به ترتیب زیر بوده است: شبکه های برون مرزی همانگونه که به زبان آمار در ذیل خواهیم خواند به راستی نمایشگر اقدامات و فعالیت های دولت در خارج از مرزها هستند. شبکه انگلیسی زبان پرس تی وی در مدت 10 ماه یعنی از ابتدای فروردین تا پایان دی 1397 در چندین برنامه خبری تولیدی- گزارشی گفت وگومحور یا ارتباط و پخش زنده، انعکاس دهنده برنامه های دولت جمهوری اسلامی ایران بوده است.

به عبارت بهتر در این مدت، بیش از 500 دقیقه برنامه گفت وگومحور، 850 دقیقه گزارش خبری و 200 دقیقه پخش زنده داشته که یا میزبان دولتمردان در برنامه های استودیویی بوده است یا دستاوردهای دولت را به صورت اخبار و گزارش های خبری منعکس می کرده یا با ارتباط زنده، پیام و حاصل فعالیت های آنان را به جهان بازتاب می داده است.

شبکه اسپانیایی زبان هیسپان تی وی در مدت 10 ماهه ذکر شده، معادل 350 دقیقه برنامه گفت وگومحور، 715 دقیقه گزارش خبری و تولیدی و 155 دقیقه نیز ارتباط و پخش زنده با موضوع دولت و اقدامات دولتمردان جمهوری اسلامی ایران داشته است.

شبکه عرب زبان العالم نیز در این مدت یعنی از ابتدای فروردین تا پایان دی 1397 با تولید و پخش 1911 دقیقه برنامه گفت وگومحور، 1230 دقیقه خبر و گزارش خبری، 150 دقیقه مستند، 144 دقیقه برنامه ترکیبی و 1455 دقیقه ارتباط زنده، تعامل بسیار خوبی با دولت داشته است.

یادآور می شود که شبکه های تلویزیونی الکوثر، سحر آذری، اردو، بالکان، کردی، فرانسه و تعداد 32 رادیو به زبان های مختلف دنیا نیز به صورت مستمر و شبانه روزی بازتاب دهنده اخبار و پیام های دولت و دولتمردان جمهوری اسلامی ایران هستند که جمع آوری آمار عملکرد این شبکه ها با موضوع تعامل رسانه ملی و دولت، نیازمند وقت کافی و دقت بسیار داشت.

منبع: تسنیم

مسئولیت صحت اخبار ارائه شده به عهده منبع خبر بوده و این رسانه صرفاً رسالت اطلاع‌رسانی خود را در این رابطه انجام می‌دهد.

ارسال نظر: