اقدام هماهنگ دولت و مجلس در افزایش نامتناسب حقوق‌ها

کدخبر: 2370292

از پیشنهادات دولت در حوزه حقوق و دستمزد، افزایش 25 درصدی حقوق همه گروه‌های کارمندان و حقوق بگیران دولت در سال آینده است؛ که از قضا مورد تصویب کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس قرار گرفت. این تصمیم، پس از افزایش 50 درصدی حقوق برخی از کارمندان دولت در چند ماه گذشته مورد توجه قرار گرفته به نحوی که در مجموع، 87 درصد حقوق کارمندان افزایش خواهد داشت.

نسیم‌آنلاین؛ منصور مقیمی‌زاده: از پیشنهادات دولت در حوزه حقوق و دستمزد، افزایش 25 درصدی حقوق همه گروه‌های کارمندان و حقوق بگیران دولت در سال آینده است؛ که از قضا مورد تصویب کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس قرار گرفت. این تصمیم، پس از افزایش 50 درصدی حقوق برخی از کارمندان دولت در چند ماه گذشته مورد توجه قرار گرفته به نحوی که در مجموع، 87 درصد حقوق کارمندان افزایش خواهد داشت. 

با توجه به تفاوت حقوق میان گروه های مختلف کارمندان و مدیران، افزایش یکسان 25 درصدی بیشتر به نفع گروهی از حقوق بگیران که دریافتی به مراتب بالاتری دارند.

مجلس تلاش کرد تا با وضع مالیات پلکانی، بخشی از نابرابری افزایش حقوق را خنثی کند. اما آیا چنین امری صورت گرفته است؟

بر پایه اعلام سازمان برنامه و بودجه میانگین حقوق کارمندان دولت در سال 98، 6.1 تومان بوده که با فرض سه برابر، یک مدیر عالی در همان سال، ماهیانه 18.3 میلیون تومان دریافت کرده است. با افزایش 15 درصدی حقوق در سال 99 و افزایش 50 درصدی پس از آن، دریافتی این دو فرد در سال 99 محاسبه شد:

6100000 × 1.5 × 1.15= 10,522,500  (پس از کسر مالیات: 9,618,000 تومان)

18300000 × 1.5 × 1.15 =  31,567,500 (پس از کسر مالیات: 25,625,625 تومان)

با فرض افزایش 25 درصدی و کسر مالیات، دریافتی این دو نفر در سال 1400: 

 10,522,500× 1.25= 13,153,125 (پس از کسر مالیات: 11,922,500)

31,567,500 × 1.25= 39,459,375 (پس از کسر مالیات: 30,748,594)

محاسبات نشان می  دهد که شکاف حقوقی 12.2 میلیون تومانی در سال 98 با این نحوه افزایش حقوق‌ها به نزدیک 19 میلیون تومان افزایش پیدا کرده است. و حتی وضع مالیاتی پلکانی نیز نتوانسته جلوی این اختلاف بسیار زیاد را بگیرد.

 

ارسال نظر: