شکایت ۵۱۰۰ نفر از کوروش کمپانی به ثبت رسیده است

کدخبر: 2379247

بنابر اعلام سخنگوی قوه قضائیه بیش از 5100 نفر از کوروش کمپانی شکایت ثبت کرده‌اند

ستایشی، سخنگوی دستگاه قضا در نشست خبری امروز در پاسخ به سوال ایسنا درباره آخرین وضعیت پرونده کوروش کمپانی و اینکه این پرونده چند شاکی دارد؟ گفت: تعداد شکات این پرونده تعداد قابل توجهی هستند و اخرین آماری که داریم این است که  ۵۱۰۰ نفر در این زمینه شکایت کردند. پرونده به صورت ویژه و خاص در حال رسیدگی است و دادستان تهران و سرپرست دادسرای ناحیه ۵ نظارت کامل دارند و بر این مهم ریاست قوه قضاییه تاکیدات موکد داشتند که از تمام ظرفیت قانونی بهره گرفته شود تا استرداد حقوق و وجوه شکات انجام شود.

وی افزود: ضمن پیگیری هایی که انجام شده،  اقدامات خوبی در جهت شناسایی  وجوه  و اموال متهم و مرتبطین به عمل امده و اموال توقیف شده و در آتی به اقتضای تصمیمات قضایی موجبات تادیه حقوق مالباختگان انجام می شود. تلاش میکنیم اموال و وجوهی که توقیف نشده شناسایی شود.

ارسال نظر: