روایت تصمیمات اشتباه و اقدامات انجام نشده در دولت روحانی

هزار راه نرفته

کدخبر: 2368324

در پرونده‌ی هزار راه نرفته به بررسی طرح‌ها، برنامه‌ها و اقداماتی ‌پرداخته خواهد شد که می‌توانست کشور را از دچار شدن به وضعیت فعلی نجات دهد

پرونده‌ی هزار راه نرفته ؛ روایتی است از تصمیمات اشتباه و اقدامات انجام نشده در دولت روحانی. این مسئله مورد اتفاق بسیاری از کارشناسان و مردم است که ایران ۱۳۹۹ از نظر اقتصادی، روابط خارجی، اعتماد مردم به حاکمیت و ... در وضعیت بحرانی قرار دارد. ‌ دولت معتقد است در این اوضاع بی‌تقصیر است، چرا که وضعیت بعد از برجام خوب شده بود و مدیریت دولت قابل قبول بوده، اما ترامپ آمد و از برجام خارج شد و منشا مشکلات همین جنگ اقتصادی ترامپ است. اما آیا همه داستان همین است؟ آیا ما تصمیمات اشتباه و یا کارهای نکرده‌ای نداریم که در ایجاد وضعیت کنونی موثر بوده باشد؟ ‌ما در پرونده‌ی هزار راه نرفته به بررسی طرح‌ها، برنامه‌ها و اقداماتی می‌پردازیم که می‌توانست کشور را از دچار شدن به وضعیت فعلی نجات دهد.

ارسال نظر: