استراماچونی ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار یورو می‌خواهد تا به ایران بیاید...

ترکمنچای دیگری در راه است؟!

کدخبر: 2361524

شنیده‌ها حاکی است استراماچونی در آخرین درخواست خود ۹۰۰ هزار یورو نقد بابت جرایم و دیرکرد مطالبات فصل گذشته خود طلب کرده و به‌جز این مبلغ ۳۰ درصد از قرارداد امسال خود که حدود ۱ میلیون و ۳۵۰ هزار یورو برای یک فصل است را نیز یکجا مطالبه کرده که این دو رقم مجموعا حدود ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار یورو خواهد شد که استراماچونی درخواست کرده تا قبل از اینکه بخواهد به ایران بیاید، به وی پرداخت شود.

شنیده‌ها حاکی است استراماچونی در آخرین درخواست خود ۹۰۰ هزار یورو نقد بابت جرایم و دیرکرد مطالبات فصل گذشته خود طلب کرده و به‌جز این مبلغ ۳۰ درصد از قرارداد امسال خود که حدود ۱ میلیون و ۳۵۰ هزار یورو برای یک فصل است را نیز یکجا مطالبه کرده که این دو رقم مجموعا حدود ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار یورو خواهد شد که استراماچونی درخواست کرده تا قبل از اینکه بخواهد به ایران بیاید، به وی پرداخت شود.

درحالیکه قبلا توافق روی پرداخت ۴۰۰ هزار یورو نقد و مابقی مطالبات به‌صورت اقساط و در بخش‌های دیگر به استراماچونی مطرح شده و احیانا مورد موافقت طرفین نیز قرار گرفته بود.

«روزنامه فرهیختگان»

ارسال نظر: