فیلم: روز دوم رزمایش مشترک کمربند امنیت دریایی

کدخبر: 2343072

نسیم آنلاین: پیام رزمایش مرکب برای دوستان هماهنگی و اتحاد و برای دشمنان این است که ما از مرزهای آبی خودمان دفاع خواهیم کرد.

حجم ویدیو: 5.38M | مدت زمان ویدیو: 00:02:51 دانلود ویدیو
حجم ویدیو: 5.38M | مدت زمان ویدیو: 00:02:51 دانلود ویدیو
ارسال نظر: