فیلم: جهالتی به نام ۹۹/۹/۹

کدخبر: 2366392

بر اساس آمارها ایران رتبه اول زایمان به روش سزارین در منطقه و رتبه دوم جهانی پس از برزیل را در اختیار دارد.

حجم ویدیو: 8.16M | مدت زمان ویدیو: 00:01:38 دانلود ویدیو

«سرخط»

حجم ویدیو: 8.16M | مدت زمان ویدیو: 00:01:38 دانلود ویدیو
ارسال نظر: