رئیسعلی دلواری، قهرمانِ مبارزه با استعمارِ انگلیس

کدخبر: 2257709

در این قسمت از مجموعه پاراگراف، با شهید رئیسعلی دلواری، قهرمانِ مبارزه با استعمارِ انگلیس را بیشتر آشنا می شویم.

حجم ویدیو: 8.06M | مدت زمان ویدیو: 00:01:00 دانلود ویدیو
ارسال نظر: