همگام با اقتدار؛

داعشی این تازه جنگ نرم ماست

کدخبر: 2100457

نادر ختایی، شاعر در واکنش به شلک موشک توسط سپاه به مواضع داعش در سوریه شعری سروده است.

به گزارش خبرنگار فرهنگی « نسیم آنلاین »، نادر ختایی، شاعردر واکنش به شلک موشک توسط سپاه به مواضع داعش در سوریه شعری سروده است .

ما حسابمان از این دنیا جداست

نسل ما با جنگ و آتش آشناست

چند سیلی خوردی و‌خوابت پرید

داعشی این تازه جنگ نرم ماست

ارسال نظر: