• طرح دقیقه نودی پیشنهاد انتخابات تناسبی در ابرحوزه تهران و رأی تأیید نمایندگان نشان از تلاش‌های زیاد و متراکم پشت پرده برای به ثمر رساندن این پیشنهاد داشت

  • پیگیری و تصویب «تناسبی شدن» انتخابات مجلس شورای اسلامی، حتی در حوزه‌های محدود مانند کلان‌شهرها، نه تنها ایرادهای اساسی وضعیت موجود را برطرف نمی‌کند، بلکه اساساً بدلیل مغایرت با قانون اساسی و سیاست‌های کلی انتخابات فرصت محدود مجلس یازدهم برای اصلاح را می‌گیرد.