• دستگاه دیپلماسی ایران باید به کمک تجارت خارجی بیاید و به جای نشست و برخاست‌های بی‌فایده، نسبت به رفع موانع ایجاد شده در ترانزیت کالا به روسیه از طریق خاک آذربایجان اقدام نماید

  • ریشه این اتفاقات برای اتباع غیرایرانی مقیم، به عدم تصمیم‌گیری متمرکز درخصوص این عزیزان است. یعنی هم وزارت خارجه هم وزارت کشور هم بانک مرکزی هم وزارت علوم هم آموزش و پرورش و هم مجلس هرکدام بدون هیچ راهبرد و برنامه‌ریزی کلان و روشنی در خصوص اتباع غیرایرانی تصمیم می‌گیرند.