<![CDATA[نسیم آنلاین]]> https://www.nasim.news Mon, 29 May 2023 16:01:59 +0000 Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[معافیت‌ سربازی برای افراد دارای ۳ فرزند و بیشتر]]> https://www.nasim.news/fa/tiny/news-2376658 /بخش-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%B5%D9%81%D8%B1-85/2376658-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1
رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا از اجرای معافیت از خدمت سربازی برای مشمولان دارای سه فرزند و بالاتر خبر داد و جزئیات و نحوه بهره‌مندی از آن را تشریح کرد.
]]>
Wed, 24 May 2023 10:02:41 +0000
<![CDATA[علی اکبر احمدیان به سمت دبیر شورای‌عالی امنیت ملی منصوب شد]]> https://www.nasim.news/fa/tiny/news-2376645 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/2376645-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%AF
]]>
Mon, 22 May 2023 12:49:56 +0000
<![CDATA[بهانه‌ای به نام گروه فشار]]> https://www.nasim.news/fa/tiny/news-2376631 /بخش-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-55/2376631-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1
]]>
Wed, 17 May 2023 10:36:06 +0000
<![CDATA[ایـستگـاه آخــر طرح شفافیت قوای سه‌گانه]]> https://www.nasim.news/fa/tiny/news-2376622 /بخش-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-55/2376622-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87
درباره آخرین مرحله بررسی طرح شفافیت قوای سه‌گانه
]]>
Mon, 15 May 2023 12:22:28 +0000
<![CDATA[مجله‌ی «نامه جمهور» منتشر شد]]> https://www.nasim.news/fa/tiny/news-2376597 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/2376597-%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
]]>
Wed, 10 May 2023 13:54:20 +0000
<![CDATA[حراج اخلاق رسانه‌ای]]> https://www.nasim.news/fa/tiny/news-2376571 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-126/2376571-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C
در روزهای اخیر انتشار یک خبر توسط روزنامه سازندگی موجی از انتقادات نسبت به برگزاری مزایده برای واگذاری حق بهره برداری از 19 بنای تاریخی را به همراه داشت. اما ماجرا از چه قرار بود؟
]]>
Mon, 08 May 2023 12:20:51 +0000
<![CDATA[افزایش 125 درصدی کمک هزینه عائله‌مندی بازنشستگان]]> https://www.nasim.news/fa/tiny/news-2376554 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/2376554-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86
بلغ بن مستمری‌بگیران و کمک هزینه مسکن بازنشستگان و مستمری‌بگیران به میزان 21 درصد افزایش یافته است. در مورد کمک هزینه عائله‌مندی نیز افزایش 125 درصدی اعمال شده و از 407 هزار تومان به 917 هزار تومان رسیده است. کمک هزینه اولاد تحت تکفل بازنشستگان و مستمری‌بگیران نیز حدود 300 درصد افزایش یافته و به ازای هر اولاد از 105 هزار تومان به 422 هزار تومان افزایش یافته است.
]]>
Thu, 04 May 2023 11:29:15 +0000
<![CDATA[گزارشی کوتاه از حق اعتراض در روز جهانی کارگر]]> https://www.nasim.news/fa/tiny/news-2376547 /بخش-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%AD%D9%82-279/2376547-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1
روایتی کوتاه از حضور کارگران جلوی وزارت کار در روز جهانی کارگر
]]>
Wed, 03 May 2023 06:09:14 +0000
<![CDATA[کدام سکه بیشترین حباب را دارد؟]]> https://www.nasim.news/fa/tiny/news-2376538 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-32/2376538-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B3%DA%A9%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
]]>
Mon, 01 May 2023 08:28:55 +0000