نتایج جستجو : بهای طلای جهانی

  • افت نسبی بهای طلای جهانی موجب شد قیمت سکه در بازار نقدی و آتی روند نزولی در پیش بگیرد؛ بر این اساس با آغاز روند نزولی قیمت سکه در…

  • قیمت هر اونس طلا پس از رشد ۰.۶ درصدی در روز جمعه گذشته، امروز نیز با ۰.۱ درصد برابر با دو دلار افزایش به ۱۲۰۵ دلار و ۵۱ سنت رسید

  • هر اونس طلا در معاملات صبح امروز پنجشنبه ۹ بهمن‌ماه بازارهای بین‌المللی با ۱۰ دلار و ۱۷ سنت کاهش نسبت به روز گذشته به ۱۲۷۹ دلار و ۶۰ سنت رس…

  • هر اونس طلا در معاملات صبح امروز بازارهای بین‌المللی با سه دلار و ۱۱ سنت افزایش نسبت به روز گذشته به ۱۲۷۲ دلار و ۴۶ سنت رسید

  • هر اونس طلا در معاملات صبح امروز بازارهای بین‌المللی با هشت سنت کاهش نسبت به روز گذشته به ۱۲۷۴ دلار و ۳۳ سنت رسید

  • هر اونس طلا در معاملات صبح امروز بازارهای بین‌المللی با ۹ دلار و ۱۷ سنت افزایش نسبت به روز گذشته به ۱۲۹۶ دلار و ۸۵ سنت رسید

  • هر اونس طلا در معاملات صبح امروز بازارهای بین‌المللی با هشت دلار و ۳۱ سنت افزایش نسبت به روز گذشته به ۱۲۸۷ دلار و ۶۸ سنت رسید

  • هر اونس طلا در معاملات صبح امروز بازارهای بین‌المللی با ۲۲ دلار و ۲۹ سنت افزایش نسبت به روز گذشته به ۱۲۸۳ دلار و ۷۹ سنت رسید

  • هر اونس طلا در معاملات صبح امروز بازارهای بین‌المللی با ۱۹ دلار و ۵۱ سنت افزایش نسبت به روز گذشته به ۱۲۹۵ دلار و ۹۹ سنت رسید

  • هر اونس طلا در معاملات صبح امروز بازارهای بین‌المللی با ۱۸ دلار و یک سنت کاهش نسبت به روز گذشته به ۱۲۶۱ دلار و ۵۰ سنت رسید