اشرافیت
  • |

    مدارس غیردولتی در ایران، آموزش به شرط پول است و دانش‌آموزان، مشتری مدارس هستند. این مدارس از دو زاویه فنی و یک زاویه سیاسی، علیه عدالت هستند

  • |

    اولین ضمیمه سیاسی خبر حادثه لواسان چه بود؟ صاحب سگ یک آقازاده است. این خبر تکذیب شد؛ اما سوال اینست که چرا به سرعت چنین شایعه ای منتشر شده است؟ چرا مخاطب به دنبال یک ضمیمه سیاسی برای این حادثه است؟ 

  • |

    نماینده مردم میانه در مجلس در نطق میان‌دستور: اسلام منهای اشرافیت و نیز منهای قبایل و قومیت راه نجات و پیروزی ملت ایران است