اصلاح نظام انتخابات
  • |

    طرح دقیقه نودی پیشنهاد انتخابات تناسبی در ابرحوزه تهران و رأی تأیید نمایندگان نشان از تلاش‌های زیاد و متراکم پشت پرده برای به ثمر رساندن این پیشنهاد داشت

  • |

    نظام‌های انتخاباتی در واقع سازوکار اجرای قواعد و ضوابط در انتخابات محسوب می‌شود. هر چقدر بتوان این قواعد را به سیاست‌های کلی و اسناد بالادستی نزدیک‌تر کرد؛ رسیدن به نتیجة مطلوب در دسترس‌تر خواهد بود.