انتخابات شوراهای اسلامی شهر
  • |

    براساس قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر باید همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود. با وجود انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری شرایط کمی متفاوت است/

  • |

    فرماندار کنگاور کرمانشاه: ایجاد وحدت رویه در تبلیغات براساس قوانین و آیین‌نامه‌ها، ضمن ایجاد نظم و انضباط شهری در انتخابات، عدالت در تبلیغات را برای همه کاندیداها فراهم می‌سازد