بالکان
  • |

    این روزها اوضاع در منطقه بالکان در جنوب شرق اروپا ملتهب شده است. صربستان، کوزوو، بوسنی و هرزگوین پس از 30 سال دوباره شاهد رونق درگیری و جدایی‌طلبی اند. آیا این منطقه از اروپا نیز مانند اوکراین تبدیل به محل نزاع روسیه و آمریکا خواهد شد؟