بانک‌ سپه
  • |

    نهاد بانک قدرت خلق پول را لزوما به واسطه شهرت و اعتبار و موفقیت خود در کسب و کار به دست نیاورده بلکه قدرتی است که از جانب حاکمیت به او داده شده است. به بیان ساده اعطای مجوز بانک مرکزی به یک بانک سبب می‌شود که بتواند خلق پول کند، هرچند که برخی افراد چه مدیر بانکی، چه صاحب نظر دانشگاهی به اشتباه بانک را صرفا یک بنگاه اقتصادی دانسته و قواعد حداکثرسازی سود سهامداران در مالی شرکتی را بر آن بار کنند

  • |

    نحوه ادغام ۵ بانک نظامی در بانک سپه باعث نارضایتی سهامداران آنها شده است.جام‌جم در این زمینه گزارشی تهیه کرده که جزئیات آن در ادامه آمده‌است.

  • |

    وال استریت ژورنال نوشت: بانک های سپه و سپه اینترناشنال به اتهام تأمین مخارج ساخت موشک‌های بالستیکی در ایران مشمول تحریم‌های آمریکا شده و قرار بود تا سال ۲۰۲۳ در لیست سیاه باقی بمانند اما تحریم ها علیه آنها در ژانویه ۲۰۱۶ در چارچوب توافق محرمانه واشنگتن و تهران رفع شدند.