بلاکچین
  • |

    در حالی بازار رمزارزها در سال‌های اخیر جای خود را در میان کاربران بسیاری ازجمله کاربران ایرانی باز کرده است که مقامات بانک مرکزی به‌تازگی از اجرای آزمایشی رمزپول بانک مرکزی با نام «رمزریال» در آینده نزدیک خبر داده‌اند.

  • |

    کارشناس ارز دیجیتال گفت: دولت‌های کشور‌های توسعه یافته به قدری به استفاده از ابزار‌ها و فناوری‌های نوین اهمیت می‌دهند و در اقتصاد خود برای آن جا باز کرده اند که این موضوع زمینه‌های لازم را برای جذب کارآفرینان و ایده‌های نو و کسانی که محصولات تازه‌ای دارند باز می‌کند.