بودجه اختصاصی
  • |

    بودجه قرار بود دخل و خرج سالانه‌ی دولت را تعیین کند. در لایحه‌ی بودجه‌ی 1400 اما ما با یک بودجه طرف نیستیم. منابع متعدد به صورت مستقل در لایحه‌ گنجانده شده است. بر طبق اعلام محمدباقر نوبخت بودجه‌ی امسال با رقم ۸۴۱ هزار میلیارد تومان بسته شده است.