تامین اجتماعی
 • |

  وقتی برنامه‌ریزی و تکیه کردن به حقوق بازنشستگی غیرممکن شود، راه‌های آسیب‌زای دیگری پیش روی ملت خودنمایی خواهند کرد. حقوق بازنشستگی جمعیت زیادی از کشور با به بحران خوردن سازمان تأمین اجتماعی به مشکل برمی‌خورد. این یعنی فقر گروهی که به این پول دل خوش خواهند کرد ممکن است نزدیک باشد.

 • |

  روز یکشنبه 4 تیرماه نمایندگان مجلس کلیات طرح اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی را تصویب کردند. طبق این طرح، قرار بود سهم کارفرما در تامین مالی بیمه، برابر با حداقل دستمزد و قیمت منطقه‌ای ساختمان محاسبه شود اما تنها دو ساعت بعد، این طرح متوقف شد و مجددا قانون سال 1393 مبنای عمل قرار گرفت.

 • |

  سال‌های زیادی می‌گذرد که سازمان تأمین اجتماعی برای تأمین مالی بیمۀ کارگران ساختمانی با مشکل مواجه است. سازمان تأمین اجتماعی نمی‌تواند سهم کارفرمایی بیمه را دریافت کند و کارگران ساختمانی نیز نگران بازنشستگی خود هستند. با این‌ وجود، چرا حل این مسئله دو سال به تعویق افتاد؟

 • |

  بلغ بن مستمری‌بگیران و کمک هزینه مسکن بازنشستگان و مستمری‌بگیران به میزان 21 درصد افزایش یافته است. در مورد کمک هزینه عائله‌مندی نیز افزایش 125 درصدی اعمال شده و از 407 هزار تومان به 917 هزار تومان رسیده است. کمک هزینه اولاد تحت تکفل بازنشستگان و مستمری‌بگیران نیز حدود 300 درصد افزایش یافته و به ازای هر اولاد از 105 هزار تومان به 422 هزار تومان افزایش یافته است.