تجارت خارجی ایران
  • |

    فعالیت اتاق بازرگانی پیرو اساسنامه تدوین شده، توسعه مبادلات تجاری و جذب سرمایه‌گذاری است. ۴۲ اتاق بازرگانی مشترک در کشور داریم که اتاق ایران و امارات یکی از آنهاست.

  • |

    "پرس تی‌وی" گزارش داد؛ حجم تجارت خارجی ایران با افزایش ۴۵ درصدی در اسفندماه سال ۹۰ به رکورد ۱۰ میلیارد و ۹۲۴ میلیون دلار ظرف مدت یک ماه رسید که بی سابقه است