تورم سالانه
 • |

  نرخ تورم سالانه تیر ماه ١٤٠2 برای خانوارهای کشور به ٤٧,5 درصد رسید

 • |

  نرخ تورم سالانه بهمن ماه ١٤٠١ برای خانوارهای کشور به ٤٧,٧ درصد رسید

 • |

  نرخ تورم سالانه آذر ماه ١٤٠١ برای خانوارهای کشور به 45 درصد رسید

 • |

  نرخ تورم سالانه آبان ماه ١٤٠١ برای خانوارهای کشور به ٤٤,٠ درصد رسید

 • |

  بر اساس اعلام مرکز آمار، نرخ تورم سالانه مهرماه ٤٢,٩ درصد اعلام شد