تورم ماهانه
  • |

    نرخ تورم سالانه آبان ماه ١٤٠١ برای خانوارهای کشور به ٤٤,٠ درصد رسید

  • |

    بر اساس اعلام مرکز آمار، نرخ تورم سالانه مهرماه ٤٢,٩ درصد اعلام شد

  • |

    براساس اعلام مرکز آمار، نرخ تورم سالانه شهریورماه 1401، 42.1 درصد اعلام شد