جراحی اقتصادی
  • |

    رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این‌که دغدغه اول مجلس معیشت مردم است، گفت: در موضوع ارز ترجیحی اولویت ما در سال آینده توجه به معیشت مردم با در نظر گرفتن محرومان است.

  • |

    به‌طور کلی نکته‌ای که در بودجه الآن مورد بحث نمایندگان کمیسیون است، بحث کسری بودجه است و به نظر می‌رسد در سال آینده ما با این کسری مواجه شویم. این مساله خیلی مهم است و باید روی آن کار کنیم.