جریان صدر
  • |

    صحنه داغ سیاسی عراق که با آغاز ایام اربعین وارد دوره‌ای از آرامش شده بود، حالا آماده اتفاقات جدیدی شده است. آیا گره تشکیل دولت در عراق باز خواهد شد یا بالعکس آتش تعارضات شعله‌ورتر می‌شود؟

  • |

    انتخابات زودهنگام پارلمانی در عراق با نتایج تعجب‌برانگیز و حواشی مختلفی همراه بود. کمیساریای عالی انتخابات عراق اعلام کرده که نتایج نهایی را ظرف ده روز اعلام خواهد کرد.