حزب حاما
  • |

    ما به‌عنوان حزب کارت حمایت‌های مردمی نداریم/ حاکمیت تقریباً خالی از احزاب است/ هر فردی که به‌واسطه حزب وارد حاکمیت می‌شود پس از آن معمولاً از فضای حزب خود فاصله می‌گیرد.