حقوق کارمندان دولت
 • |

  محسن زنگنه نماینده مجلس در گفت‌وگو با نسیم‌آنلاین درخصوص تصمیمات دولت در لایحه بودجه ، این تصمیمات را عامل افزایش شکاف بین طبقه‌ی کارمند و طبقه‌ی غیرکارمند در جامعه دانستند.

 • |

  دکتر موحدی بکنظر استاد دانشگاه و پژوهشگر اقتصادی با اشاره به لزوم افزایش حقوق کارمندان دولت، راه تامین اعتبار آن را کاهش حقوق مدیران اعلام کرد.

 • |

  از پیشنهادات دولت در حوزه حقوق و دستمزد، افزایش 25 درصدی حقوق همه گروه‌های کارمندان و حقوق بگیران دولت در سال آینده است؛ که از قضا مورد تصویب کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس قرار گرفت. این تصمیم، پس از افزایش 50 درصدی حقوق برخی از کارمندان دولت در چند ماه گذشته مورد توجه قرار گرفته به نحوی که در مجموع، 87 درصد حقوق کارمندان افزایش خواهد داشت.

 • |

  در جلسه‌ی دیشب کمیسیون تلفیق، نمایندگان مجلس با پیشنهاد دولت برای افزایش 25 درصدی حقوق همه‌ی کارکنان دولت موافقت کردند. با این حساب کسی که ۴۰ میلیون حقوق دریافت می کرد ۱۰ میلیون تومان بیشتر و کسی که ۴ میلیون تومان حقوق می‌گرفت ۱ میلیون تومان بیشتر دریافت خواهد کرد

 • |

  در این ابلاغیه آمده است: حداقل حقوق و فوق‌العاده شغل کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۳۹۴ به میزان پنج میلیون ریال و حداکثر هفت برابر حداقل مذکور در این بند تعیین می‌شود